/ Sākumlapa

Projekts “Mācību laboratorija - integrācijai” tika izstrādāts, lai palīdzētu risināt dažādos problēmu  aspektus, kas saistīti ar cilvēku ar invaliditāti  integrāciju sabiedrībā  projekta dalībvalstīs un visā Eiropas savienībā.

Projekta konsorciju veido četras dalīborganizācijas ar līdzīgiem darbības mērķiem, bet nedaudz atšķirīgu pieeju nacionālajā, lokālajā un organizatoriskajā līmenī:

Projekta mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, izglītības aktivitātēs un darba tirgū.

Projekta specifiskie mērķi

 Galvenās mērķa grupas:

Galvenās aktivitātes: definēti projekta pētījuma mērķi, veikts pētījums, organizēti apmācību braucieni pie konsorcija partneriem, izstrādāta detalizēta metodoloģija onlainā (datu bāze), pilota apmācības projekts, atgriezeniskās saiknes pasākumi katrā no partnervalstīm, sabiedrības informēšanas kampaņa. Visi projekta posmu rezultāti un sasniegumi tiks analizēti un vērtēti. Projekts ilgs 2 gadus, un ir plānots, ka projekta īstenošanas reālie rezultāti turpināsies arī pēc projekta pabeigšanas, radot “kaskādes efektu” jeb projekta nākotnes ieguvumus.