/ Jaunumi / Apeirons un Comperio uzsāk starptautisku projektu

Apeirons un Comperio uzsāk starptautisku projektu

26.05.2008

Maijā uzsākts nozīmīgs starptautisks projekts „Mācību laboratorija – integrācijai”, kurā paredzēta Latvijas, Lielbritānijas un Spānijas labākās prakses apkopošana un popularizēšana cilvēku ar invaliditāti apmācībām un integrācijai darba tirgū. Tas ir viens no diviem Eiropas Savienības Gruntvig programmas projektiem Latvijā, kas tiek uzsākts šogad. Projekts paredzēts 2 gadiem, un tas beigsies 2009.gada decembrī. 

Projekta pamatideja – izveidot datu bāzi, kurā ikviens interesents var iepazīties ar labās prakses piemēriem gan Latvijā, gan citās pasaules valstīs par to, kā cilvēki ar invaliditāti atgriežas darba tirgū, kā viņi integrējas sabiedrībā, kā iegūst izglītību un jaunas kvalifikācijas iemaņas. Projektā iesaistītas trīs Eiropas Savienības valstis – Latvija, Lielbritānija un Spānija, kuras savā starpā apmainīsies ar pieredzi un apgūs jaunas zināšanas.

Projekta mērķauditorija ir cilvēki, kuri diendienā strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti, dzīvo vai citādi atrodas ciešā kontaktā. Tie ir gan uzņēmēji, kuri vēlas pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti - šī projekta ietvaros viņi uzzinās, kā to vislabāk izdarīt, kādi priekšnosacījumi tam vajadzīgi. Tās ir skolas un citas izglītības iestādes – kuras uzzinās, kā izveidot klases vai pulciņus, kuros varētu mācīties bērni un pieaugušie ar invaliditāti; un arī paši cilvēki ar invaliditāti – kuri tiks iedrošināti aktīvi iesaistīties gan darba tirgū, gan izglītības programmās un citās sabiedriskās aktivitātēs.

Projekta ietvaros tiek veikts pētījums par to, kā katrā no šīm valstīm tiek praksē īstenota cilvēku ar invaliditāti iekļaušanās darba tirgū, kā viņi var iegūt izglītību un labāk integrēties sabiedrībā. Pētījums būs pieejams publiski internetā šī gada augustā. Notiks vairāki pieredzes apmaiņas jeb mācību braucieni, lai iepazītos ar praktisko pieredzi, kā arī tiks organizēts starptautisks apmācību kurss cilvēkiem, kuri strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti, lai apgūtu praktiskās darba iemaņas un citas praktiskas lietas. 

Problēmas aktualitāti apliecina skaitļi - Eiropā 8-10% no visu iedzīvotāju kopskaita ir ar dažāda veida invaliditāti. Vairāk nekā 60% no viņiem nestrādā. Uzņēmības un iniciatīvas trūkst abām pusēm – gan cilvēkiem ar invaliditāti, gan darba devējiem. Trūkst zināšanas par iespējām: sabiedrībai nav zināšanu un praktisko iemaņu, kā pieņemt darbā, kā apmācīt; savukārt cilvēkiem ar invaliditāti trūkst zināšanu un profesionālo iemaņu darba atrašanā vai savas uzņēmējdarbības uzsākšanā. Pētījumi rāda, ka invalīdu vidū ir zemāks vidējais izglītības līmenis, viņi reti mācās augstskolās, maz ir iespēju izvēlēties sev saistošu profesiju.

Uzsākot projektu SIA „Comperio”, kas ir projekta vadošais partneris, valdes priekšsēdētāja Gunta Misāne uzsver: „Mums kā uzņēmumam ir svarīgi piedalīties projektos, kas risina ne tikai Latvijai, bet arī visai Eiropai nozīmīgas problēmas. Šajā gadījumā tā ir ne tikai cilvēku ar invaliditāti apmācība un nodarbinātība, bet arī līdz šim pilnībā neizmantotu darbaspēka resursu iepludināšana darba tirgū, atvieglojot uzņēmējiem iespējas atrast uzticamus darbiniekus.” 

Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” valdes priekšsēdētājs: „Jau iepriekš esam piedalījušies starptautiskos projektos, tomēr uz šo projektu raugāmies ar īpašu cerību, jo partneru pieredze ļaus attīstīt Latvijā līdz šim neapzinātas cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanas metodes, kā arī palīdzēs izstrādāt konkrētus ieteikumus invalīdu izglītības un nodarbinātības sistēmas attīstībai. Tāpat svarīgi, mūsuprāt, ir Latvijas pieredzes izplatīšana un kopējās invalīdu izglītības iespēju datu bāzes izveidošana.” 

Projekta rezultāti tiks izvērtēti 2009.gada beigās, lai nospraustu tālākos uzdevumus un vēlamos rezultātus. Projekta kopējais finansējuma apjoms ir EUR 259 930, no kā 75% veido EK līdzfinansējums, bet 25% nodrošina projekta partneri. SIA „Comperio” uzdevums ir koordinēt projekta norisi kopumā visās trijās valstīs, kā arī nodrošināt sabiedrības informēšanu par projektu un tā ietvaros notiekošajiem pasākumiem un aktivitātēm.

Papildus informācijai:
Grundtvig programma (pieaugušo izglītība un mūžizglītība) ir viena no ES finansētās Life Long Learning programmas apakšprogrammām, kas veicina un finansiāli atbalsta daudzpusējās sadarbības projektus, mācību partnerības, individuālās mobilitātes, tālākizglītību, tīklojumus. Programma atbalsta ar pieaugušo izglītību saistītas darbības, kā arī visas institūcijas un organizācijas, kas sniedz šādu izglītību, tai skaitā valsts un pašvaldības iestādes, kultūras iestādes, NVO un citas, kas papildus saviem tiešajiem pienākumiem veic izglītojošas funkcijas.

Informāciju sagatavoja:
Māra Šetlere
SIA Comperio, Sabiedrisko attiecību projektu direktore
Balasta dambis 58/2, Rīga, LV 1048
Tālr.: 67613028, fakss: 67213046, mob.tālr.: 26554439
E-pasts: mara@comperio.lv
www.comperio.lvAtpakaļ ...