Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Jauniešu, kas atgūstas no garīgas saslimšanas, rehabilitācijas modelis

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

jaunieši (jauni pieaugušie), kas atgūstas no garīgas saslimšanas

Atrašanās vieta:

Somija

Organizācija: Nosaukums:

Somijas Centrālā garīgās veselības asociācija (Finnish Central Association for Mental Health)


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Ratakatu 9, 00120 Helsinki, Finland Tālr: (+358) 40 704 2538 Fakss: (+358) 9 5657 7333 E-pasts: tiina.johansson@mtkl.fi http://www.mtkl.fi

NVO

Apraksts:

Somijas Centrālā garīgās veselības asociācija ir organizācija cilvēkiem, kas slimo vai atgūstas no psihiatriskām problēmām. Tā uzsver tiesības uz pilnvērtīgu, cienīgu dzīvi ikvienam. Somijas Centrālā garīgās veselības asociācija ir organizācija sastāv ko apmērām 190 vietējām, reģionālām un valsts mēroga garīgās veselīvas asociācijām visas valsts teritorijā. Šo asociāciju biedri ir cilvēki ar personīgu garīgo problēmu un dažādu garīgo slimību pieredzi. Asociācijās ir iesaistīti arī pacientu radinieki, medicīnas darbinieki un brīvprātīgie, kas vēlas sniegt atbalstu garīgās veselības darbā.

Asociācija ir izstrādājusi rehabilitācijas modeli gados jauniem pieaugušajiem, kas atgūstas no garīgām saslimšanām. Modeļa galvenās praktiskās iezīmes ir:
• Kombinēt dažādas rehabilitācijas metodes: kursi, grupu tikšanās, individuālas konsultācijas un atsevišķu gadījumu izskatīšana, grupu darbs ģimenes locekļiem;
• Darba ar klientiem mērķis ir veicināt to atgriešanos (iekļaušanos) mācībās vai darbā
• Nodrošināt sadarbību ar Helsinki psihiatriskajām poliklīnikām un Ģimeņu asociācijām garīgās veselības veicināšanai.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Dažādo rehabilitācijas metožu kombinēšana.

Efektivitāte:

Ir noorganizēti trīs kursi Helsinkos, kuros piedalījušies 36 jaunieši. No šiem 34 ir sasnieguši tos mērķus, ko nosprauda kursu sākumā. Tiem diviem, kas nesasniedza nosprausto, bija attaisnojoši iemesli, piem., slimība.

Apmierinātība:

Par metodi ir bijusi plaša interese un tā ir atzīta par efektīvu, ne tikai pēc kursu dalībnieku viedokļa, bet arī nozares profesionāļu viedokļa.

Izmantošana:

Metodi iespējams izmantot plašāk un pastāv arī vēlme to darīt. Diemžēl iemesls, kas traucē to izmantot plašāk, ir izmaksas, lai arī šīs metodes izmaksas nav tik augstas, kā citu metožu izmaksas.

Atslēgasvārdi:

garīgās saslimšanas, rehabilitācija
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.