Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Mentoringa programmas kā atbalsts cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībai

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

cilvēki ar invaliditāti, sociālās atstumtības vai bezdarba riskam pakļauti jauni cilvēki, gados veci cilvēki nelabvēlīga situācijā darba tirgū, uzņēmumi un citas organizācijas, apmācību sniedzēji

Atrašanās vieta:

Bulgārija

Organizācija: Nosaukums:

Marijas Kirī asociācija


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

31 Osvobozhdenie Blvd Trakia, "Karina" House 4023 Plovdiv, BULGARIA tel. +359 32 622128 fax: +359 32 628890 Mobile: +359 896 698 489 e-mail: petia@marie-curie-bg.org http://www.marie-curie-bg.org

NVO

Apraksts:

Veiksmīgas mentoringa programmas, kas atbilst cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, tika īstenotas trijās valstīs: Bulgārijā, Turcijā un Lielbritānijā ES mūžizglītības programmas projekta „Apstiprinot mentoringu 2” . Projekts arī sniedz palīdzību cilvēkiem ar invaliditāti un sociāli atstumtu grupu pārstāvjiem izmantojot uzlaboto „Mentoringa rokasgrāmatu”. Projekta ietvaros tiek uzlabots, pārskatīts un paplašināts esošo „Mentoringa rokasgrāmatas” instrumentu klāsts, lai atbalstītu mentoringa shēmu plānošanu, ieviešanu un novērtēšanu.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Mentoringa pieeja ir pārbaudīta galvenokārt ES Mūžizglītības programmas Inovāciju pārneses aktivitātes projektu ietvaros. Mentorings piedāvā elastīgu un efektīvu neformālās izglītības veidu, kas veidots orientējoties uz lietotāja vajadzībām.

Apmierinātība:

Pēc mentoringa programmas ieviešanas vairums programmas dalībnieku atrada darbu uzņēmumos, kurus pārstāvēja mentori.
Programmas dalībnieki snieguši vairāk nekā pozitīvas atsauksmes par šo pieeju. Viņi stāsta, ka viņu pašnovērtējums un gatavība darbam palielinājusies un viņu zināšanas un prasmes nostiprinājušās. Dažas no atsauksmēm tika aprakstītas labo piemēru apkopojumā, kurā programmas dalībnieki stāsta par savu pieredzi. Zemāk seko viens no šādiem aprakstiem par kādas programmas dalībnieces pieredzi Bulgārijā.

Jordanka ir 43 gadus veca sieviete, kas dzīvo cilvēku ar invaliditāti patversmē. 2008. gadā viņa bija iesaistīta sešu mēnešu ilgā mentoringa procesā. Programmas noslēgumā viņa teica: „Lai iesaistītos mentoringa procesā, man tika nodrošināta individuāla sagatavošana, kuras laikā man izstāstīja par programmas ideju un ko man nozīmēs dalība tajā, manus pienākumus, ieguvumus un iespējas, ko sniegs apmācība darba vidē. Sākumā es domāju, ka mentors man mācīs dažādas noderīgas lietas par šūšanu, bet vēlāk sapratu, ka tas nozīmē atcerēties, ko nozīmē iet uz darbu. Es biju atradinājusies nēsāt darba drēbes, ierasties punktuāli uz norunātu tikšanos, nesmēķēt tad, kad to iedomājos. Protams, arī iepriekš biju centusies ievērot visas šīs lietas, tomēr tad, kad tev ir mentors tu kļūsti atbildīgāks. Sagatavošanās laikā es apguvu daudzas lietas. Viena no tām ir tas, ka es uzņemos lietu atbildību, kad es saprotu to, ka darbs ir saistības, ko uzņemos.”

Atslēgasvārdi:

mentorings, apmācības, neformālā izglītība, cilvēki ar invaliditāti, sociālās atstumtības riskam pakļauti cilvēki, atbalsts, prasmes, zināšanas, inovatīvs, pašpārliecība, gatavība darbam, darba devēji, pieeja
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.