Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Algots darbs sociālās aprūpes centra „Allaži” (t.sk. pusceļa mājas) klientiem

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

sociālās aprūpes centra „Allaži” klienti – cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem vai psihiskām saslimšanām

Ieguvēji:

klienti, aprūpes centrs

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Sociālās aprūpes centrs „Allaži”


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

„Gaismas”, Allažu pagasts, Siguldas novads Tālrunis: 67970201 e-pasts: allazi@socpp.gov.lv

Valsts iestāde

Apraksts:

Mērķis – sniegt ilgstošas valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas klientiem nodarbinātības iespējas.
Darbības principi –
 Klienta spēja veikt produktīvu darbu un tiesības par to saņemt atalgojumu;
 Darba piemērotība klienta spējām;
 Nepieciešamā atbalsta un drošības nodrošināšana;
 Elastīga pieeja (darba laikam, klienta veselības stāvoklim)
Rezultāti –
 Darbinieka statuss ir iespēja mazināt klientu sociālo atstumtību un apgūt vai atjaunot sabiedrībā atzītas sociālās lomas;
 Iespēja apgūt un/vai uzlabot patstāvīgākai dzīvei (jo šie cilvēki nespēj būt pilnībā patstāvīgi) nepieciešamās prasmes, veidot jaunu vai pilnveidot iepriekšējo pieredzi;
 Saņemtā atlīdzība mazina klientu relatīvo nabadzību (nespēju atļauties preces un pakalpojumus un aktivitātes atbilstoši savām vēlmēm un sabiedrībā pieņemtajiem standartiem)

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Šo piemēru var uzskatīt par inovatīvu, jo neraugoties uz to, ka Latvijā ir arī citi aprūpes centri, kuros tiek atbalstīts algots darbs aprūpes centru klientiem, vairumā iestāžu tomēr pastāv uzskats, ka klientiem dažādi darbi būtu jāveic bez atalgojuma, jo aprūpes centrs ir viņa mājas. Šī nostāja netiek pietiekami popularizēta, joprojām valda stereotipi, ka aprūpes centru klienti ir pilnībā darba nespējīgi, viņiem jāpiedāvā dažādas izklaidējošas nodarbības vai labākajā gadījumā specializētas darbnīcas. Nav politikas, kas veicinātu algota darba iespējas tieši šai mērķa grupai, lai gan algots darbs ir svarīga sociālās rehabilitācijas sastāvdaļa. Darba iespējas aprūpes centrā ir atbalstāmas, jo dod iespēju elastīgi uz vietas risināt klientu nodarbinātības problēmas

Efektivitāte:

Klienti tiek nodarbināti darbos, kuros nav nepieciešams pieņemt darbinieku uz pilnu slodzi, jo darbs aizņem tikai dažas stundas dienā. Darbu veidi ir atbilstoši klientu spējām – dārzeņu tīrīšana, sētnieka, apkopēja darbs, dažādi palīgdarbi (galdniecība, celtniecība)

Apmierinātība:

Klienti ir mutiski pauduši apmierinātību ar iespēju strādāt – būt noderīgiem, saņemt par darbu atalgojumu. Iegūtais atalgojums dod iespēju īstenot savas izvēles - iegādāties sev nepieciešamās, interesējošās lietas (piemēram – personīgo televizoru, apģērbu), motivē doties ārpus aprūpes centra, apmeklēt sabiedriskos pasākumus

Atslēgasvārdi:

Personu ar garīga rakstura traucējumiem nodarbinātība, algots darbs aprūpes centru klientiem
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.