Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Pirmās grupas redzes invalīdi mācās pilna laika studijā pirmā līmeņa koledžā

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

cilvēki ar redzes traucējumiem

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Tukuma rajona Neredzīgo biedrība


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Tukumā, Raudas ielā 8, LV-3101. Tālrunis:29628398 29628398- Laima 26429162- Elvijs 28212536- Uldis E-pasts: laimite58@inbox.lv

NVO

Apraksts:

Vienam no viņiem ir dzīves gaitā zaudēta redze, bet ir apņēmības pilns nodarbojas ar klūdziņu pīšanu, var strādāt par konsultantu ja ir zināšanas, piem. biedrībā. Otrs vēlas tālāk izglītoties un apgūt masiera prasmes, kas arī ir paveicams cilvēkam bez redzes.
Cilvēks ar redzes problēmām nebūs tikai patērētājs, bet piedāvā sevi kā darba ņēmēju un var būt noderīgs

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Spilgts piemērs tiem, kas nespēj sevi pasniegt kvalitatīvā veidā.
Atšķirība ir liela, piem., cilvēkam ratiņ krēslā ir iespēja redzēt, bet pārvietoties pēc paša vēlēšanos līdz ar to viņam nav jāiztēlojas dzirdētais, cilvēks ar dzirdes problēmām redz un komunicē ar zīmēm, vai, vienalga, norādot uz priekšmeta, bet ja cilvēks nemaz nekad nav redzējis tad viņam jāatceras, kāda izskatās maize pēc garšas.

Efektivitāte:

Rehabilitācijas centrā ir cilvēks ieguvis tālākatīstības izglītību un veiksmīgi darbojas citu cilvēku labā gatavo radioraidījumus neredzīgiem cilvēkiem Juglas ciematiņā.
Zviedrijā, Visbijā, cilvēki ar redzes problēmām dzīvo pilnvērtīgu sabiedrībā derīgu dzīvi, protams pārvietojas apmācīta suņa pavadoņa pavadībā.
Mūsu biedrībā ir galīgi neredzīgs cilvēks un spēlē uz akardiona notis var lasīt Braila rakstā un arī paļaujas uz dzirdi.

Apmierinātība:

Celtu cilvēkiem pašapziņu viņu pūles tiktu novērtētas lielākā sabiedrības daļā. Un būtu iespēja caur viņiem motivēt citiem sev līdzīgiem cilvēkiem nesēdēt mājās, negaidīt no citiem, bet iet meklēt sev piemērotu risinājumu.

Izplatīšana:

Biedrībā vienmēr tiek izrunātas problēmas ar kurām cilvēkiem nākas sastapties un paši saviem spēkiem nevar atrisināt, aicinām cits citu balstīt un motivēti sasniegt iecerētos mērķus. Tiek apsekoti arī dzīves vietās, lai iepazītu iespēju atbalstīt praktiskāk, sadarbojamies ar pārējiem ģimenes locekļiem.

Izmantošana:

Pats par sevi veikums ar kādu atdevi cilvēki cenšas būt sabiedrībā, izmantojot savas iespējas ir novērtēšanas vērts.
Bērnus ar redzes problēmām jau no skolas sola vajadzētu integrēt tuvāk dzīves vietai un izglītības iestādēm, NVO un apkārtējai sabiedrībai ir jārāda, ka šim bērnam ir īpaša problēma un jāpalīdz veidot pārējo sabiedrības daļu tā, ka šim bērnam ir jāatrodas pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, un vecākiem jārada tādi apstākļi, lai viņiem nevajadzētu bērnu izsūtīt uz nedēļu kādā speciālā skolā, bet katru vakaru jābūt ģimenē
Ar visiem priekiem un bēdām katru dienu, tad veidosies sabiedrībā līdzcietība un bērnam būs draugi dzīves vietā. Pašreiz tā nav Latvijā.

Atslēgasvārdi:

cilvēki ar redzes traucējumiem, izglītība
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.