Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Darbs klusumā

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

dzirdes invalīdi

Ieguvēji:

dzirdes invalīdi

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Latvijas Nedzirdīgo savienība


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083 Tālrunis: 67471575 e-pasts: lns@lns.lv Mājas lapa: www.lns.lv

NVO

Apraksts:

ESF projekta „Darbs klusumā” ietvaros izstrādāta un aprobēta zīmju valodā adaptēta tematiska apmācību programma „Uzņēmējdarbības pamati”.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Pirmo reizi Latvijā izveidota nedzirdīgajiem nepieciešama teorētiskā bāze uzņēmējdarbības uzsākšanai, izveidots pirmreizējs pakalpojumu komplekss nedzirdīgajiem, kuri vēlas patstāvīgi risināt savas sociāli ekonomiskās problēmas. Sniegti labās prakses piemēri, nepieciešamās pamatprasmes un zināšanas, veicināta motivācija. LNS mājaslapā www.lns.lv pieejami mācību materiāli: par uzņēmējdarbību, grāmatvedību, darba likumdošanu, nedzirdīgo kultūru, komunikācijas tehnoloģijām, lietvedību, uzņēmējdarbības psiholoģiju, datortehnoloģijām.
Kā saka paši projekta īstenotāji: „Projekts ir pieredzes smelšanās avots arī citām nedzirdīgo organizācijām”.
Inovatīvās pieejas, kas izmantotas projektā:
• Nedzirdīgie nedzirdīgajiem
• Nedzirdīgo “zaudētās iespējas, paaudzes, zināšanas”
• Nedzirdīgie uzņēmēji un darba tirgus. Risinājumi
• Prasmju un pieredžu apmaiņa

Efektivitāte:

Projekts veicina dzirdes invalīdus patstāvīgi risināt savas problēmas, sniedz sākotnēju atbalstu, lai ar savu darbu nedzirdīgie cilvēki pierādītu sabiedrībai, ka ir pilntiesīgi tās locekļi, nevis tikai lūdzēji.

Izplatīšana:

Apmācību kurss pieejams interneta mājaslapā www.lns.lv, kā arī izplatītas 400 rokasgrāmatas „Korporatīvais mārketings” vieglajā valodā un 200 eks. DVD.
Projekta noslēgumā tika noorganizēta konference visiem interesentiem, kurā piedalījās citu invalīdu biedrību pārstāvji.

Izmantošana:

Projekta rezultāti kalpos kā pozitīvās prakses piemērs pārējiem mērķa grupas pārstāvjiem cilvēku spējai patstāvīgi risināt savas problēmas, apmācību kurss ir pieejams mājas lapā, līdz ar to var izmantot jebkurš interesents jebkurā laikā.

Atslēgasvārdi:

Apmācības, uzņēmējdarbība, dzirdes invalīdi
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.