Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Liepājas iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām sociālā rehabilitācija un reintegrācija darba tirgū

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

cilvēki ar invaliditāti

Ieguvēji:

cilvēki ar invaliditāti

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Liepājas pašvaldības aģentūra “Nodarbinātības projekti”


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Lazaretes iela 7, Liepāja Tālrunis: 63457888 e-pasts: Zigmunds.cirulis@dome.liepaja.lv

Valsts iestāde

Apraksts:

Projekta realizācijas gaitā Liepājas rajona invalīdi saņēmuši sociālo rehabilitāciju - darba terapiju, psihoterapiju, mūzikas un kustību terapiju. Nodarbību procesā ieviesta apmācību programma, kas balstīta uz amatniecības tradīciju izmantošu sociālajā rehabilitācijā. Ar projekta aktivitātēm veicināta amatniecības tradīciju saglabāšana un attīstība, invalīdu izstrādājumu konkurētspējas paaugstināšanās.
Projekta laikā bijušas publikācijas Liepājas rajona laikrakstos, izdots informatīvais buklets par projekta aktivitātēm un rezultātiem, sižeti TV Dzintare, informācija par projektu pieejama Liepājas domes interneta mājas lapā.

Atlases kritēriji:
Efektivitāte:

Projektā apmācību nodarbībās piedalījušies 110 mērķgrupas pārstāvji – 28 redzes, 72 kustību un 10 invalīdi ar garīgās attīstības traucējumiem, vasaras skolu apmeklējuši 36 dalībnieki.
Projekta ietvaros notikušas nodarbības datorzinību pamatos, dekoratīvi lietišķās mākslas, tekstila apdares, aušanas, pīšanas, mezglošanas un adīšanas pamatos, sportā, mūzikas un kustību terapijā, psihoterapijā. Projektā iesaistītie invalīdi iegūtās prasmes izmanto, lai katrs savu iespēju robežās gatavotu izstrādājumus, kurus var realizēt dažādos gadatirgos, kā arī dāvināt.

Izplatīšana:

Projekta iesāktās aktivitātes turpinās Liepājas Neredzīgo biedrībā. Notiek mezglošanas un klūdziņu pīšanas nodarbības, kas tiek finansētas no Liepājas domes sociālā dienesta un citu projektu finanšu līdzekļiem. Aktivitātes tiek turpinātas Liepājas jauniešu dienas aprūpes un reabilitācijas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem. Mājturības, galdniecības, šūšanas, aušanas, mūzikas un kustību terapijas nodarbības finansē Liepājas domes sociālais dienests.

Atslēgasvārdi:

Cilvēki ar invaliditāti, amatniecība, mūzikas un kustību terapija, nodarbinātība, apmācība
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.