/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Atbalsta grupas izveide jauniešiem ar kustību traucējumiem

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

jaunieši ar invaliditāti

Ieguvēji:

jaunieši ar invaliditāti

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Biedrība Rehabilitācijas centrs


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Riekstu iela 12-57, Rīga Tālrunis: (+371) 67553196 e-pasts: andra@edi.lv Mājas lapa: http://webmail.edi.lv/~mel/lv/index.php http://www.jakut.eriga.lv/

NVO

Apraksts:

Projekta primārie mērķi bija motivēt jauniešus ar kustību traucējumiem paaugstināt ticību saviem spēkiem, pašapziņu, sniegt zināšanas un prasmes problēmu risināšanā, veicināt pieredzes apmaiņu. Tas ļaus sasniegt sekundāros mērķus – šo jauniešu sociālo integrāciju, nodarbinātības un pašaprūpes līmeņu paaugstināšanos. Projekta vadošā aktivitāte bija atbalsta grupas izveide, tās ietvaros notika diskusijas jauniešu vidū, tika sniegtas zināšanas un praktiska apmācība pašaprūpē. Tika izveidota specializēta tīmekļa vietne jauniešiem ar kustību traucējumiem www.jakut.eriga.lv. Projekta noslēgumā tika organizēta konference jauniešiem, ar viņiem strādājošiem profesionāļiem un vecākiem, kā arī izdots buklets ar atbalsta grupas modeli, pētījumu rezultātiem un metodiskiem ieteikumiem.
Projekta rezultātā paaugstinātas mērķa grupas dalībnieku fiziskās un sociālās prasmes, uzlabojusies komunikāciju un saskarsmes prasme, palielinājies sociālo kontaktu loks; paaugstinājusies dalībnieku motivācija turpināt mācības vai meklēt savā spējām atbilstošu darbu; mazinājusies jauniešu ar kustību traucējumiem sociālā atstumtība.

Atlases kritēriji:
Efektivitāte:

Projektā, iesaistot 20 jauniešus invalīdus, noorganizētas 20 atbalsta grupas sanāksmes ar 10 lekcijām un semināriem, 6 tematiskām sanāksmēm, interešu grupu nodarbībām, radošām un mākslas terapijas aktivitātēm, datora nodarbībām, fizioterapijas un sporta nodarbībām. jaunieši apmācīti interneta un e-pasta lietošanā, virtuālās komunikācijas veidošanā. Noslēguma konferenci apmeklēja 164 dalībnieki.
Projektā paaugstinātas mērķgrupas dalībnieku fiziskās un sociālās prasmes, uzlabojusies viņu komunikāciju un saskarsmes prasme, palielinājies sociālo kontaktu loks. Paaugstinājusies dalībnieku motivācija turpināt mācības vai meklēt savā spējām atbilstošu darbu; mazinājusies jauniešu ar kustību traucējumiem sociālā atstumtība.

Izplatīšana:

Projekta ietvaros izdots buklets „Jauniešu ar kustību traucējumiem līdzdalība sabiedrībā, problēmas un ieteikumi to risināšanai” un izplatīti 300 eks. jauniešiem, viņu vecākiem, pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem, mediķiem, sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem. Noorganizēta starptautiska konference „Jauniešu ar īpašām vajadzībām integrācija sabiedrībā”.
Sabiedrība informēta par projekta norisi un rezultātiem – izsūtīta preses relīze, sniegtas 3 intervijas laikrakstiem un Sociālo pakalpojumu pārvaldes informatīvajam izdevumam, bijusi publikācija laikrakstā. Projekts prezentēts starptautiskā konferencē Igaunijā „Access across the seas – child with disability and the family – challenges and opportunities in the cross – border cooperation”.

Atslēgasvārdi:

Jaunieši invalīdi, atbalsta grupas, mājas lapa jauniešiem, starptautiska konference