Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Sociālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot informācijas tehnoloģiju pieejamību invalīdiem

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

cilvēki ar invaliditāti

Ieguvēji:

cilvēki ar invaliditāti

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Sociālās aprūpes centrs "Rūja"


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Rūjienas novads, Jeru pagasts, LV- 4234, Latvija Tālrunis: 64263481; 64207924 e-pasts: ruja@socpp.gov.lv Mājas lapa: www.sacruja.lv

Valsts iestāde

Apraksts:

Projekta mērķi - izstrādāt personas individuālajām vajadzībām atbilstošu rehabilitācijas programmu katram mērķgrupas dalībniekam;
- Sniegt zināšanas par valsts un pašvaldību piedāvātājiem pakalpojumiem sociālajā sektorā, veselības aprūpē un darba tiesībās;
- Attīstīt komunicēšanās pamatprasmes, veicināt un attīstīt psiholoģiski emocionālo noturību dažādās krīzes situācijās, celt pašapziņu un pašnovērtējumu mērķgrupas dalībniekiem. Projektā tika izstrādāta sociālās rehabilitācijas programma, kuras ietvaros mērķa grupa apguva jaunas prasmes, kuras sekmīgāk palīdz integrēties sabiedrībā – apmeklēja galda kultūras un apģērba kultūras nodarbības, guva iemaņas šūšanā, galdniecībā, floristikā, datorzinībās, tai skaitā darbā interneta vidē. Projektā tika nodrošinātas psihologa, ergoterapeita, sociālā pedagoga, sporta nodarbības. Tāpat projekta ietvaros izveidota invalīdiem piemērota infrastruktūra – uzbrauktuve un nojume ratiņkrēsliem.

Atlases kritēriji:
Efektivitāte:

Individuālās rehabilitācijas programmas ieviestas 161 invalīdam, 66 personas piedalījušās 46 atbalsta grupu nodarbībās. Secīgi un plānveidīgi piedaloties sociālās rehabilitācijas programmā, mērķa grupa guva zināšanas un iemaņas, kas mazināja viņu sociālo atstumtību. Ar projekta aktivitāšu palīdzību ir veicināta invalīdu integrācija sabiedrībā. SAC „Rūja” klienti joprojām aktīvi apmeklē Rūjienas jauniešu dienas centru, aktīvi atbalsta kopīgi rīkotos pasākumus. Brīvprātīgi tiek veikta apmācība floristikā, un iegūtās aroda iemaņas dod iespēju iesaistīties vietējā darba tirgū. Realizējot sociālās rehabilitācijas programmu, pēc projekta 23 personas (14%) uzsākušas darba gaitas.

Apmierinātība:

Veicināta mērķa grupas pārstāvju brīvā laika pavadīšanas kvalitāte un socializācija sabiedrībā – dalībnieki brīvo laiku sākuši pavadīt Rūjienas pilsētas Jauniešu dienas centrā, iepriekš tas netika novērots. Paaugstināts mērķa grupas pašvērtējums, attīstīta psiholoģiski emocionālā noturība krīzes situācijās, veicināta individuālā iniciatīva reģistrēties NVA kā darba meklētājiem.

Izplatīšana:

Projekta ietvaros tika sagatavots buklets 1000 eks. un izplatīts SAC „Rūja” un Rūjienas pilsētā. Bukleta dizains paredz iespēju katram papildināt to ar sev nepieciešamo informāciju.
Tika izstrādāta projekta mājaslapa www.sacruja.lv

Atslēgasvārdi:

sociālā rehabilitācija, motivācijas programma, SAC Rūja
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.