Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Es gatavojos strādāt!

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

Invalīdi – cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem

Ieguvēji:

Invalīdi – cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Biedrība "Organizācija cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem "Saule"


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Ventspils iela 29, Rīga, LV-1002 Tālrunis: 67617609 e-pasts: irina.rulle.saule@apollo.lv

NVO

Apraksts:

Īstenotā projekta rezultātā izveidota motivācijas programma invalīdiem – cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kas sastāv no rekomendācijām, divu darba burtnīcu komplekta vieglajā latviešu un krievu valodā, darba grāmatas, CD ar 10 sižetiem par situācijām, uzsākot darba gaitas, izdotas kartiņas ar labās prakses piemēriem, CD ar labo praksi „Darba devēja viedoklis par darbinieku ar intelektuālās attīstības traucējumiem”.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Ievērības cienīgs ir fakts, ka projekta ietvaros sagatavots CD ar darba devēja viedokli par cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem nodarbināšanu, kas dod lielāku uzticamības momentu citiem darba devējiem, lai izšķirtos par šādu cilvēku pieņemšanu darbā. Darba devēja bailes pieņemt darbā cilvēku ar invaliditāti, kuras pamatā ir neziņa, kā tas ir – nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, ir viens būtiskākajiem šķēršļiem atrast darbu šādiem cilvēkiem.

Izplatīšana:

Projekta noslēgumā organizētajos semināros piedalījās 117 dalībnieki – speciālisti, kas strādā ar cilvēkiem ar intelektuālo invaliditāti, kā arī paši invalīdi. Pēc semināra dalībnieku sniegtiem datiem izstrādāto motivācijas programmu lietoja 469 cilvēki (Daugavpils reģionā – 67, Liepājas reģionā -150, Rīgā un Rīgas reģionā 252 cilvēki ar intelektuālo invaliditāti).
Projekta ietvaros ir veikti šādi sabiedrības informēšanas pasākumi - lai pievērstu profesionāļu uzmanību izstrādātājam produktam tika nolemts informāciju par projektu, motivācijas programmu un labās prakses piemēriem izplatīt tieši caur profesionāļu mājas lapām un citiem saziņas līdzekļiem, nodrošinot tiešu informācijas pieejamību.
Sagatavotā informācija tika nosūtīta elektroniski ar lūgumu ievietot informāciju savos izdevumos: ILNP, IZM, Labklājības ministrijai, Sociālās palīdzības fondam, LPS, Latvijas dienas centriem un VSAC.

Izmantošana:

Projekta ietvaros izstrādātā motivācijas programma un materiāli tiek izmantoti Atbalstītā darba aģentūrā, Dienas aprūpes centros, kā arī izdotie materiāli tiek plaši izmantoti speciālajās skolās. Projekta informatīvajos semināros apmācītie sociālie darbinieki un speciālo skolu audzinātāji var izmantot izstrādāto programmu un jauniegūtās zināšanas, lai turpmāk nodrošinātu kvalitatīvāku apmācību veikšanu cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem.

Citi kritēriji :

SIF īstenots arī projekts „Mēs sabiedrībā un mēs – sabiedrībai” – rehabilitācijas programma, kuras ietvaros izstrādāta darbaudzinātāju mācību programma ar 6 moduļiem, darbaudzinātāji iesaistījuši darba attiecībās 47 jauniešus ar intelektuālās attīstības traucējumiem, sagatavotas un izdotas grāmatas vieglajā latviešu un krievu valodā par darba tiesībām un darba aizsardzību, izveidota interneta mājas laba www.atbalstitaisdarbs.lv. 2007/2008.gadā īstenotais motivācijas projekts ir kā turpinājums šim rehabilitācijas projektam un uzsāktajam darbam invalīdu integrācijai darba tirgū un sabiedrībā kopumā.

Atslēgasvārdi:

Cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem, motivācijas programma, nodarbinātība
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.