Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Informācijas tehnoloģijas – palīgs uzņēmējdarbības uzsākšanā cilvēkiem ar invaliditāti

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

cilvēki ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti

Ieguvēji:

cilvēki ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035 Tālrunis: 67590437 e-pasts: sustento@sustento.lv Mājas lapa: www.sustento.lv

NVO

Apraksts:

Izstrādātā tālmācības programma personām, kas vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību ir izmantojama atkarībā no pieprasījuma – ir iespējams apgūt uzņēmējdarbības un mārketinga pamatus, grāmatvedības pamatus, lietišķo etiķeti, saskarsmes psiholoģiju, LR darba un saimnieciskās tiesības, kā arī darbu ar internetu. Tiek nodrošināta efektīva apmācība neatkarīgi no mērķgrupas dzīves vietas, invaliditātes smaguma un veida. Amatniecības izstrādājumu gatavotāji- pārdevēji tiek apmācīti ievietot informāciju mājas lapā.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Cilvēkiem ar invaliditāti ir iespējams apgūt uzņēmējdarbības pamatus ar tālmācības programmas palīdzību.

Efektivitāte:

Mājaslapa www.meklejums.lv ir ērts un efektīvs starpnieks starp pircēju un pārdevēju, to iespējams izmantot arī darbā ar citām sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, vai arī cilvēki, kuri tikko uzsākuši savu uzņēmējdarbību, tādējādi tiek veicināta pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā. Mājas lapā savus darinājumus ir ievietojuši 14 amatnieki un meistari no visas Latvijas.

Izplatīšana:

Lai popularizētu mājas lapu, tika organizēta izstāde - informatīvā telts Rīgas centrā, kurā bija izstādītas fotogrāfijas ar amatnieku darinājumiem, kā arī tika dalītas informācijas atklātnes, informējot par mājas lapu www.meklejums.lv – interneta veikalu.

Atslēgasvārdi:

Informācijas tehnoloģijas, personas ar invaliditāti, internets, darinājumi, veikals
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.