Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Atbalsta centrs “Līdzīgs līdzīgam” sociālas funkcionēšanas prasmju attīstībai un profesionālajai rehabilitācijai cilvēkiem ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

cilvēki ar invaliditāti

Ieguvēji:

cilvēki ar invaliditāti

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035 Tālrunis: 67590437 e-pasts: sustento@sustento.lv www.sustento.lv

NVO

Apraksts:

Projekta ideja ir attīstīt atbalsta/apmācību grupas, kur atbalstu un jaunas zināšanas interesentiem sniedz paši mērķauditorijas pārstāvji pēc principa “līdzīgs līdzīgam” (peer support), lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti aktīvu iekļaušanos sabiedrības dzīvē un darba tirgū. Izveidota sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanas/uzlabošanas programma, apmācīti atbalsta grupu vadītāji no dažādām organizācijām sniegt atbalstu pēc principa “līdzīgs līdzīgam”. Izveidotajam Atbalsta centram ir 7 atbalsta punkti (citas invalīdu organizācijas), kas gada laikā snieguši konsultācijas vairāk nekā 1000 cilvēkiem, atbalsta grupās piedalās vairāk nekā 200 cilvēku.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Īstenojot pirmo projektu, pirmo reizi Latvijā realizēts princips “līdzīgs līdzīgam”, kur cilvēkiem ar invaliditāti dota iespēja apspriest sev būtiskus jautājumus ar sagatavotu profesionāli – līdzatbalsta sniedzēju, kas spēj viņu pilnībā izprast. Cilvēkiem ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti ir iespējams saņemt atbalstu konkrētā viņu interesējošā jomā, jo Atbalsta centrs piedāvā konsultācijas un atbalsta grupas dažāda par dažāda rakstura slimībām cilvēkiem un viņu radiniekiem.

Efektivitāte:

Kopumā gada laikā atbalsts sniegts vairāk nekā 4700 reizes, vidēji mēnesī atbalstu guvuši vismaz 100 cilvēki. 52 personas no atbalsta grupu biedriem un atbalsta punktu klientiem ir iesaistījušies NVO brīvprātīgajā darbā. Pakalpojums ir reģistrēts Sociālo pakalpojumu reģistrā. Atbalsta centra darbinieku apmācību programma licencēta Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentā.

Apmierinātība:

Atbalsta un līdzatbalsta sniegšana dod iespēju cilvēkiem ar invaliditāti pieejamā veidā būt informētiem par viņiem nepieciešamo, kā arī uzlabojot dzīves kvalitāti, daudz īsākā laikā iekļauties sabiedrībā.

Izplatīšana:

Informācija par Atbalsta centru un atbalsta punktiem ievietota dalīborganizāciju mājas lapās, mērķtiecīgi mērķa grupas apmeklējuma vietās izplatīts informatīvs buklets, bijušas publikācijas laikrakstos, sižeti televīzijā, tādējādi nodrošinot, ka mērķa grupa uzzina par jauno pakalpojumu.

Izmantošana:

Atbalsta centra darbībā iesaistītas jau 7 dalīborganizācijas, taču to skaitu plānots palielināt. Atbalsta centra un atbalsta punktu apraksts, darba laiki un tālruņi ir pieejami mājas lapā.

Citi kritēriji :

Organizācija mērķtiecīgi attīsta Atbalsta centra darbību un tā sniegtos pakalpojumus, jo šis otrais projekts, taču tam ir paredzēts arī turpinājums, līdz ar to cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinot pastāvīgu nevis fragmentāru iespēju saņemt piedāvātos pakalpojumus.

Atslēgasvārdi:

Cilvēki ar invaliditāti, atbalsta grupa, Atbalsta centrs
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.