Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Taktilās stimulācijas programma – speciālās izglītības atbalsta metode

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

Speciālie pedagogi, pirmsskolas pedagogi, sociālie pedagogi, praktiskais psihologs, sociālais pedagogs, vecāki, bērni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem un viņu vecāki

Ieguvēji:

Bērnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem ģimenes un viņu pedagogi

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Velku biedrība


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Struktoru iela 10-4, Rīga, LV 1039 Tālrunis: 29101392 e-pasts: velku_fonds@ktf.rtu.lv Mājas lapa: www.velki.lv

NVO

Apraksts:

Labās prakses piemēra mērķis ir - veicināt bērnu, kam ir smagi garīgās attīstības vai vairāki smagi attīstības traucējumi, sagatavošanu dzīvei sabiedrībai, izstrādājot izglītības atbalsta metodes - taktilās stimulācijas mācību programmu, izdodot metodoloģisku materiālu - rokasgrāmatu par taktilās komunikācijas nozīmi bērna attīstībā, un uzņemot dokumentālo mācību filmu par taktilās stimulācijas praktisko pielietošanu, kā arī veicinot taktilās stimulācijas metodes ieviešanu Latvijas izglītības sistēmā. Atbalstīt multidisciplinārās grupas praktisko iemaņu apguvi Taktilās stimulācijas metodes pielietošanai. Iepazīstināt praktizējošos speciālās izglītības pedagogus un interesentus ar taktilās stimulācijas metodes pielietošanas iespējām un piedāvāt apgūt taktilās stimulācijas metodes paņēmienus. Sekmēt sabiedrības izpratni par jaunas, bērna attīstību veicinošas atbalsta metodes - taktilās stimulācijas nepieciešamību, sagatavojot bērnus ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem attīstības traucējumiem dzīvei sabiedrībā.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Šī metode ir pārņemta no Zviedrijas un Latvijā izmantota pirmo reizi.

Efektivitāte:

Projekta īstenošanas laikā ir izstrādāta viena Taktilās stimulācijas - speciālās izglītības atbalsta metodes mācību programma. Latviešu valodā no zviedru valodas ir pārtulkots un izdots zviedru pirmsskolas izglītības speciālistes Ilvas Elnerbijas sagatavotais metodoloģiskais materiāls - rokasgrāmata "Taktilās komunikācijas nozīme bērna attīstībā "Pieskaries man!""(Ylva Ellneby. Om du inte rör mig så dör jag!). Izglītības un Zinātnes ministrija ir apstiprinājusi taktilās stimulācijas mācību programmu kā pedagogu profesionālās pilnveides līdzekli, tādejādi veicinot šīs metodes ieviešanu izglītības sistēmā (programmas Nr. 1534). Mācību programmā sniegtā informācija ieinteresētajās institūcijās aktualizē iespējas, kā mazināt problēmas, ar kurām saskaras pedagogi izglītojot un vecāki, audzinot un aprūpējot bērnus ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Metode ir papildinājusi izglītības darba metodisko bāzi valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, kā arī nevalstisko organizāciju sektorā.

Izplatīšana:

Lai nodrošinātu veiksmīgu rezultātu pavairošanu tika veiktas sekojošas aktivitātes:
• Ir izdots buklets "Taktilā stimulācija - speciālās izglītības atbalsta metode" (1000 eks.).
• Izdota grāmata "Taktilās komunikācijas nozīme bērna attīstībā. Pieskaries man!" (1000 eks.).
• Kompānija "Hargla" ir uzņēmusi vienu dokumentālo mācību filmu un 1000 eksemplāru DVD diskus ir izgatavojusi UAB BOD Group (Lietuva).
• Projekta realizācijas laikā bez maksas ir izplatītas 900 rokasgrāmatas, mācību programmas un dokumentālās mācību filmas komplekti, Latvijas izglītības darbiniekiem, vecākiem, kuri audzina un aprūpē bērnus ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem; valsts un pašvaldību institūciju speciālistiem, nevalstiskajām organizācijām un bibliotēkām.
• Rokasgrāmata un filma ir izplatītas projekta aktivitāšu norišu laikā - prezentācijas konferencē un trīs reģionālajos semināros. 100 komplektu ir palikuši pie projektu īstenotājiem - Velku biedrības, lai bez maksas tos izplatītu speciālo vajadzību bērnu vecākiem un speciālistiem.
• Notikusi viena taktilās stimulācijas mācību programmas prezentācijas konference, kurā piedalījās 182 dalībnieki.
Trijos Latvijas reģionos - Kurzemē, Latgalē un Vidzemē ir notikuši trīs taktilās stimulācijas metodes ieviešanas semināri. Semināros kopumā ir piedalījušies 170 dalībnieki.

Citi kritēriji :

Taktilā stimulācija nozīmē apzinātu, strukturētu pieskārienu, kas aktivizē ādu, mūsu pirmo un lielāko maņu orgānu. Tas ir neiropsiholoģisks un neirofizioloģisks terapeitisks paņēmiens. Taktilo stimulāciju piemēro personām, kurām ir smadzeņu darbības, garīgās attīstības un/vai fiziski traucējumi, autisms vai autisma iezīmes, taču to var piemērot arī veselam cilvēkam, kā atzina paši projekta dalībnieki – bērnu vecāki.

Atslēgasvārdi:

Taktilā stimulācija, bērni invalīdi, izglītība
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.