Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Invalīdu apmācība informāciju un komunikāciju tehnoloģijās Cīravas arodvidusskolā

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

cilvēki ar invaliditāti

Ieguvēji:

cilvēki ar invaliditāti

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Cīravas arodvidusskola


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Cīravas pagasts, Liepājas rajons LV 3453 Tālrunis: 63444475 e-pasts: ciravasav@one.lv Mājas lapa: http://cirava.zm.gov.lv

Valsts iestāde

Apraksts:

Projekta mērķis ir cilvēku ar speciālām vajadzībām integrācija sabiedrībā, sniedzot zināšanas 90 invalīdiem informācijas tehnoloģiju izmantošanā, to pielietošanā darba tirgū. Projekta rezultātā izveidota datorklase ar vides pielāgojumiem (speciāli datorgaldi un datorprogramma, uzbrauktuve). Mērķa grupas cilvēki apzinājuši skolu sniegtās iespējas un arvien vairāk cilvēku ar īpašām vajadzībām izsaka vēlmi mācīties skolā.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Skolā tika izveidota datorklase, kas pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un iesāktais darbs tika turpināts projektā „Invalīdu profesionālā rehabilitācija un apmācība Cīravas arodvidusskolā”. Arvien vairāk cilvēku ar īpašām vajadzībām var mācīties skolā un ir apzinājuši iespējas , ko dot mācības.

Efektivitāte:

Projekta rezultātā darbu atrada 8 cilvēki ar īpašām vajadzībām, 6 mēnešus pēc projekta noslēguma tādi bija jau 18.

Apmierinātība:

Daļa no projekta dalībniekiem uzsāka kolēģu individuālo apmācību, pārējie izmanto zināšanas ikdienas komunikācijā un darba meklējumos, skolā izglītojamo grupās uzņemti cilvēki ar īpašām vajadzībām.

Izplatīšana:

Par projektu bija sagatavoti sižeti un reportāžas reģionālajā TV Dzintare un LTV1, informatīvais materiāls tika prezentēts pašvaldību un invalīdu organizāciju sanāksmēs.

Izmantošana:

Tā kā skolā tika ierīkota speciālā datorklase radās iespēja izglītojamo grupās uzņemt cilvēkus ar īpašām vajadzībām, 90 datorkursu beidzēji aktīvi iesaistījās citu invalīdu apmācībā.

Atslēgasvārdi:

apmācību programma, specializētā datorklase
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.