Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Invalīds sociālajā rehabilitācijā – iesaistīts, piederīgs un noderīgs

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

cilvēki ar invaliditāti

Ieguvēji:

cilvēki ar invaliditāti

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Liepājas Neredzīgo biedrība


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Ganību iela 197/205 Liepāja, LV – 3407 Tālrunis: +371 63431535, 26544442 e-pasts: liepajas_nb@inbox.lv Mājas lapa: www.redzigaismu.lv

NVO

Apraksts:

Noorganizēti sociālās rehabilitācijas pasākumi invalīdu dzīvesvietās, apmācību pasākumi Dienas centrā, kā arī noorganizēts darbs ar invalīdu ģimenēm Liepājā un Liepājas rajonā, Kuldīgā un Kuldīgas rajonā, sekmējot mērķa grupas iespējas piedalīties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā. Kopumā ieviesti šādi pasākumi – datorapmācība, padziļināta Braila raksta apmācība, klūdziņu pīšana, rokdarbi, fiziskā rehabilitācija, saskarsmes – atbalsta grupas. Projekta rezultāti izmantoti sadarbībā ar pašvaldībām dažādu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai, izstrādāti priekšlikumi redzes invalīdu profesionālajai pārkvalifikācijai, kā arī finanšu pieprasījumam sociālo pakalpojumu nodrošināšanai.

Atlases kritēriji:
Efektivitāte:

Projekta aktivitātēs tika iesaistīti 240 invalīdi, no tiem rehabilitācijas pasākumos piedalījās 81 invalīds. Projektā izstrādāta rehabilitācijas programma, uz kuras pamata tika ieviestas projekta aktivitātes. Daudzām personām, kuras piedalījās projekta aktivitātes un ieguva jaunas iemaņas (piemēram, klūdziņu pīšana, floristika), tādējādi ir iespēja kļūt par pašnodarbinātām personām un realizēt savu produkciju.
Sekmēta mērķa grupas motivācija iesaistīties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā – 27 invalīdi reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki, gandrīz gadu sadarbībā ar uzņēmējiem darba tirgū atgriezušies vairāk nekā 60 cilvēki ar dažāda veida invaliditāti. Sabiedrībā un pašvaldības struktūrās paaugstināta izpratne par invalīdu vajadzībām un iespējām.
Piedaloties jaunu Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanā, tiek turpināti iesāktie darbi un pilnveidoti sniegtie pakalpojumi.

Izplatīšana:

Informācija par projektu tika ievietota mājas lapā www.redzigaismu.lv, publikācijas laikrakstā „Kursas laiks”.
Tā kā problēmas ir ar cilvēku apzināšanu, kuriem invaliditāte tiek piešķirta pirmreizēji, biedrība tikusies ar Liepājas rajona sociālajiem darbiniekiem, Sociālā Integrācijas centra (tagad Sociālās integrācijas valsts aģentūra) un NVA pārstāvjiem, lai informētu biedrības iespējām un piedāvājumiem.

Izmantošana:

Biedrībai ir ļoti cieša un veiksmīga sadarbība ar Liepājas pilsētas pašvaldību jau vairāku gadu garumā. Biedrība gan šo, gan citu savu pieredzi var nodot citām iestādēm un organizācijām. Lai gan biedrība ir tikai viena no Latvijas neredzīgo biedrības teritoriālajām vienībām, tās darbība un paveiktais ir izskanējis ļoti plaši.

Citi kritēriji :

Liepājas Neredzīgo biedrība darbojas ļoti aktīvi, īstenojot dažādus projektus, lai uzlabotu redzes un citu invalīdu pārvietošanās iespējas Liepājā, piemēram, pēc biedrības uzstājīgās darbības, Liepājā ir izveidotas redzes invalīdiem piemērotas gājēju pārejas, biedrība ir pielāgojusi telpas vieglākai redzes invalīdu pārvietošanās un orientācijas iespējām un daudzas citas lietas.

Atslēgasvārdi:

Redzes invalīdi, sociālā rehabilitācija
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.