Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Galda spēļu interešu grupas izveidošana un veiksmīga, ilgtspējīga tās darbība

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

Limbažu novada cilvēki ar invaliditāti

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Limbažu invalīdu biedrības informatīvi konsultatīvais izglītības centrs( LIBIKIC)


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Klostera iela 2, Limbaži Tālrunis: 29340512 - Madara 26401808 - Liāna e-pasts: ikic_limbazi@inbox.lv

NVO

Apraksts:

Labās prakses piemērs tika veidots ar mērķi veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām, pensionāru fiziskās aktivitātes un sociālo integrāciju sabiedrībā, izveidot atbalsta grupu.
Rakstot projektu Limbažu pilsētas domei LIBIKIC iegādājās galda spēļu inventāru, organizēja apmācības apmācība un veiksmīgi novadīja sacensības starp dalībniekiem. Plašu atsaucību cilvēku ar invaliditāti vidū guva šaha, dambretes un novusa nodarbības.
Nākamajā gadā galda spēļu inventārs tika papildināts ar vairākām spēlēm( „Latvija”, „Trimino” u.c.) un dažāda lieluma puzlēm. Tos sarūpēt palīdzēja Rietumu bankas labdarības fonds. Šīs spēles kopā vieno cilvēkus ar izteiktiem garīgiem vai fiziskiem trūkumiem.
Labprāt atmiņā tiek atsauktas spēles no bērnības- Riču-Raču, Domino, Loto. Daudzas no spēlēm sanesuši paši dalībnieki.
Ikdienu visiem kopā sanākot tiek vārīt tēja, ēsti cepumi un kopīgi diskutēts par dažādām tēmām. Šī vieta daudziem ir vienīgā kurp doties darba dienās.
Pašreiz Informatīvi konsultatīvajā izglītības centrā cilvēki ar īpašām vajadzībām var ne vien iegūt jaunas iemaņas darbam ar datoru, bet arī atpūsties no ikdienas rūpēm.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Jau vairākus gadus šī ir vienīgā vieta Limbažos , kur cilvēkiem ar invaliditāti tiek dota iespēja aktīvi pavadīt brīvo laiku un apgūt jaunas iemaņas( datora apmācība, novuss, šahs, dambrete u.c. galda spēles).
Apmeklētāji savā starpā ir izveidojuši ciešu saikni arī ārpus LIBIKIC veidotajām nodarbībām. Daudzi apmeklētāji ir sākušu piedalīties arī citu NVO aktivitātēs.

Efektivitāte:

2006. gadā LIBIKIC telpās datoru mēnesī vidēja izmantoja 10 -15 apmeklētāju. Pēc gada ik mēnesi pie datora darbojās jau 30 apmeklētāju.
Kad 2007. gadā izveidojās galda spēļu interešu grupa to regulāri apmeklēja 7 cilvēki, pēc gada šis skaitlis palielinājās līdz 35.
Ar katru gadu galda spēļu interešu grupa izdomā un realizē vairākas savas idejas, tādejādi paplašinot gan savu domubiedru skaitu, gan arī pilnveido aktivitātes.
Šī gada nogalē tiek plānotas sadraudzības spēles ar Valmieras invalīdu biedrības novusa entuziastiem.

Apmierinātība:

Daudzi apmeklētāji ir kļuvuši atraisītāki, viņi labprāt izrāda iniciatīvu un ar LIBIKIC palīdzību realizē savas idejas. Labprāt palīdz viens otram un dalās ar savām zināšanām palīdzot citiem interešu grupas dalībniekiem apgūt spēles tehniku.
Gada laikā galda spēļu interešu grupas apmeklētājiem ir izveidojušās draudzīgas attiecības un kopīgas intereses arī ārpus nodarbībām. Viņi kopīgi apmeklē daudzus citus pasākumus pilsētā.

Atslēgasvārdi:

Interešu grupa, galda spēles, Limbažu invalīdu biedrība, IKIC
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.