Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Speciālistu un pedagogu sadarbība integrējot bērnu ar speciālām vajadzībām pirmsskolā

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

pirmsskolas vecuma bērni- invalīdi

Ieguvēji:

pirmsskolas vecuma bērni- invalīdi, viņu vecāki, vienaudži kolektīvā

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Veselavas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Adrese: „Vālodzes’’, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, LV 4116 Tālrunis: 64177375, 26403436 e-pasts: pirmsskola@veselavasspii.lv Mājas lapa: www.veselavasspii.lv

Valsts iestāde

Apraksts:

Kā pozitīvu piemēru par bērna ar speciālām vajadzībām iekļaušanu vienaudžu kolektīvā, gribu pastāstīt par Armandu.
Nonākot bērnudārzā Armandam bija 4.gadi. Diagnoze-galvas smadzeņu sasitums, kā rezultātā bērnam ir labās puses hemiparēze, motori sensorā afāzija. Zēns nestaigāja, nerunāja.
Sapratām, ka bērnam ir vajadzīga individuāla aprūpe. Viņam tika piesaistīts aprūpētājs.
Uzsākot bērnudārza gaitas:
- zēns pārvietojās jau pats ar palīdzību,
-labās puses rokas, kājas parēze, nespēj vadīt labo roku un sīko motoriku
-praktiski nerunāja, vienīgais vārds ,mamma,
-pats vēl neēda, negāja uz poda,
-grupā ar bērniem zēns bija atraisīts un visā ieinteresēts.
Armandam tika sastādīts individuālais plāns:
Mērķis: attīstīt zēna vispārējo - fizisko, intelektuālo, emocionālo stāvokli.
Uzdevumi: 1. veicināt skaņu atdarināšanu,
2. attīstīt pašapkalpošanās iemaņas,
3. attīstīt ķermeņa labās puses motoriku, vispārējo muskulatūru.
Ar Armandu strādāja:
-Pirmskolas izglītības skolotājas-veicinot bērna izglītošanu, atbilstoši viņa attīstības pakāpei, pastiprināti pievēršot uzmanību rotaļām, tēlotājdarbībām, sīkās motorikas attīstīšanai, sajūtu un emocionālajai attīstībai.
-aprūpētājs:
Palīdz attīstīt pašapkalpošanās iemaņas, piedalās un palīdz nodarbībās (grupas, sporta, muzikālajās), veic individuālās rotaļas, spēles,
- Logopēds (nodarbības 2-3 nedēļā), daudz izmanto sejas punktu masāžu( orofaciālās refleksu terapijas punktu masāžu pēc Castillo Morales),veicina skaņu atdarināšanu ar rotaļu palīdzību
-ārstnieciskās vingrošanas metodiķis
Nodarbības 3 reizes nedēļā, uzsvars uz motorikas attīstīšanu labai pusei, līdzsvara koordinācijas attīstīšanu, vispārējās muskulatūras attīstīšanu,
-masāžas 2 reizes gadā,
Rezultāti pēc mācību gada. Zēns attīstība ir strauji progresējusi:
- Skaņu izruna nav kvalitatīva, bet saprotama. Spēj veidot teikumus (3-4 vārdi),
-zēns atpazīst pamatkrāsas, ar palīdzību skaita līdz 3,
- tā kā ir labās puses hemiparēze, zēns ir attīstījis prasmi veikt darbības ar kreiso roku (pats ēd, zīmē, ģērbjas ar pieaugušā palīdzību), labo roku jau var kustināt nelielā amplitūdā,
-apmeklē patstāvīgi tualeti,
-pats pārvietojas, sporta un mūzikas nodarbībās jau piedalās bez aprūpētāja palīdzības, grupas nodarbībās ir jāpalīdz,
- bērni ar Armandu grupā ir draudzīgi, izpalīdzīgi.
Īsā laika straujā izaugsme ir speciālistu ,audzinātāju un vecāku kopīgs darbs, kā arī zēna integrēšana starp saviem vienaudžiem.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

1. bērns ar speciālajām vajadzībām apmeklē grupu, kurā pārējie bērni ir ar nelieliem valodas un stājas traucējumiem. Vienaudži šim bērnam daudz palīdz.
2. bērnam ar fiziskiem traucējumiem tiek piesaistīts aprūpētājs.

Efektivitāte:

Armanda straujā izaugsme liecina, ka darbs ar viņu noritējis veiksmīgi. (komandas darbs).
Praktizējam, ka mūsu iestādē katrā 15 bērnu grupā ir 1-2 šādi bērni ar speciālām vajadzībām.

Apmierinātība:

Gandarījums pedagogiem un speciālistiem par paveikto. Prieks vecākiem par bērnu izaugsmi.

Izplatīšana:

Piedalāmies dažādos projektos.
Lasījums(UNESCO) Latvijas- Krievijas-Zviedrijas projektā ’’Bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā’’.
Bērnu invalīdu vecāki viens otram pastāsta par pozitīvo attieksmi pret viņu bērniem mūsu bērnudārzā. Tā arī iegūstam klientus.
Iestādei ir mājaslapa, kurā ievietojam informāciju.

Izmantošana:

Mēs esam priecīgas, ka varam bērniem un viņu vecākiem palīdzēt.
Bērnus – invalīdus, kas atbilst iestādes izglītojamo programmām meklējam apzvanot apkārtējās pašvaldības un bērnu vecākus. Pārliecinām, ka pie mums ir jauki, atbilstoši.
Iesaistāmies projektā, kuros speciālisti no citām valstīm brauc pieredzes apmaiņā un dalās pieredzē ar mūsu pedagogiem un speciālistiem.

Atslēgasvārdi:

Veselavas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, izglītība, pirmsskolas izglītība
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.