/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Skolēnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrēšana speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem.

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

skolēni ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem

Ieguvēji:

skolēni ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Jelgavas 1.sanatorijas internātpamatskola


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Institūta iela 4, Jelgava, LV-3004 Tālrunis: 63029514 e-pasts: 1isk@skolas.jelgava.lv Mājas lapa: www.jelgava1isk.lv

Valsts iestāde

Apraksts:

Jau piekto gadu Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskola īsteno speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem , kuri integrēti speciālajā pamatizglītības programmā bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem.
Ceturto gadu skolā mācās un socializējas izglītojamie ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Piedāvājam apmācību un rehabilitāciju izglītojamiem ar smagiem fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem. Tie ir izglītojamie, kuriem būtu mājas apmācība , jo ir guloši vai pārvietojas ratiņkrēslā.
Otra izglītojamo grupa ir skolēni, kuri iekļauti klašu kolektīvos un strādā pēc licencētas programmas un individuāli sastādītiem mācību plāniem. Latviešu valodu un matemātiku skolēni apgūst individuāli speciālās izglītības skolotāja vadībā , pārējos – kopā ar klasi.

Efektivitāte:

Savu spēju robežās izglītojamie apgūst mācību programmu, pašapkalpošanās iemaņas, pakāpeniski notiek izglītojamo rehabilitācija. Mēs lepojamies ar to, ka varam izglītojamiem piedāvāt datorprasmes, mūzikas terapiju, ārstniecisko rehabilitāciju, individuālu pieeju katram bērnam.

Apmierinātība:

Katrs jauns izglītojamo sasniegums ir kā maza uzvara pedagogiem un vecākiem.
Vecākiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties nodarbībās, konsultēties ar speciālistiem un atbalsta personālu – sociālo pedagogu, logopēdu.

Izplatīšana:

Savu pieredzi esam popularizējuši UNESCO projektā „ Izglītība visiem”,
kas atspoguļots Valsts speciālās izglītības centra biļetenā nr.7 – Īpašās ziņas

Izmantošana:

Labprāt dalāmies ar uzkrāto pieredzi ar citu skolu skolotājiem, kuri savās izglītības programmās iekļauj izglītojamos ar speciālām vajadzībām.

Atslēgasvārdi:

Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskola, izglītība