Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Apdrukas darbnīca – jauna sociālo prasmju attīstīšanas un nodarbinātības iespēja cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem Sociālās integrācijas valsts aģentūras Dienas centrā

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem

Ieguvēji:

cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, viņu tuvinieki, sabiedrība

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Sociālās integrācijas valsts aģentūra


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Dubultu prospekts 71, Jūrmala LV - 2015 Tālrunis: 67769890 e-pasts: siva@siva.gov.lv Mājas lapa: www.siva.gov.lv

Valsts iestāde

Apraksts:

Eiropas Sociālā fonda projekta „Apdrukas servisa apjoma paplašināšana un pielāgošana Dienas centrā kā jauna iespēja cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem atvērtā darba tirgus tuvināšanai” ietvaros Dienas centrā ir izveidota un vēl joprojām darbojas apdrukas darbnīca pilnam darba ciklam auduma apdrukai, kas veicina cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem nodarbinātību. Apdrukas darbnīcā ir iespējams pasūtīt oriģinālu zīmējumu apdruku uz auduma (T-krekli, maisiņi, lakatiņi, priekšauti u.c.), kā arī veikt nozīmīšu izgatavošanu. Dienas centra klientiem ir iespēja apgūt sociālās iemaņas darbā ar apdrukas, nozīmīšu gatavošanas iekārtām un modernām IT tehnoloģijām.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Apdrukas darbnīca, kā pirmā apdrukas darbnīca cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem Latvijā tika izveidota vadoties pēc ārvalstu pieredzes. Veiksmīgais piemērs deva iespēju citiem Latvijas dienas centriem smelties idejas un atvērt līdzīgas apdrukas darbnīcas citās Latvijas pilsētās.

Efektivitāte:

Apdrukas darbnīcas nozīmīgums nav mazinājies arī pēc projekta ieviešanas. Tā darbība veiksmīgi turpinās jau otro gadu un dod iespēju cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem piedalīties dažādos integratīvos pasākumos.

Apmierinātība:

Veiktās aptaujas rāda, ka cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, viņu ģimenes locekļi, kā arī pakalpojuma izmantotāji un pasūtītāji, kuri var pasūtīt un iegādāties kvalitatīvus prezentācijas materiālus, dāvanas u.c priekšmetus ir ļoti gandarīti par apdrukas darbnīcas sniegtajām iespējām, kuras arvien paplašinās.

Izplatīšana:

Apdrukas darbnīcas pakalpojumus izmanto dažādas institūcijas un privātie pasūtītāji projektu un pasākumu prezentācijas materiāliem. Ar apdrukas darbnīcas produktiem var iepazīties izstādēs Rīgā un Jūrmalā, kā arī ar tiem tiek iepazīstinātas valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas, kā arī vairāku Eiropas valstu (Vācija, Somija, Norvēģija, Polija, Spānija, Anglija) cilvēki ar garīga traucējumiem, sociālā darba veicēji, profesionāļi, kas strādā ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un citi interesenti.

Citi kritēriji :

Apdrukas darbnīca nākotnē var būt par pamatu plašākas specializētās darbnīcas cilvēkiem ar invaliditāti izveidei

Atslēgasvārdi:

Dienas centrs Jūrmalā, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, apdrukas darbnīca, nodarbinātība, specializētā darbnīca, jauna iespēja
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.