Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Klubs “Saulessvece”- bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

bērni ar speciālām vajadzībām

Ieguvēji:

bērnu un viņu vecāki

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Klubs “ Saulessvece”


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Rīgas iela 26, Krāslava Tālrunis: 26310173 e-pasts: ritacentrs@inbox.lv

Valsts iestāde

Apraksts:

Integrācija sabiedrībā, tolerance, pašapziņas celšana, palīdzība saskarsmē ar vienaudžiem, nodarbības pēc interesēm, sociālā informācija vecākiem. Darbnīcas, nometnes, dalība projektos, pasākumi:sporta svētki,draudzības svētki, izstādes, ekskursijas. BOCCIO spēles organizēšana Latgales novadā,dalība sporta un atveseļošanās nometnē Jūrmalā,
pasākumi kopā ar vecākiem. Sadarbība ar Norvēgijas labdarības organizācijām.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Individuālā pieeja bērnam, kur dota iespēja katram atrast savu nišu.
Klubs- tā vieta, lai kur arī katrs audzēknis dzīvo(pilsētā, laukos) un mācās, kur ir iespēja saņemt psiholoģisko un materiālo palīdzību.

Efektivitāte:

Katru gadu klubā nodarbojas no 15 līdz 20 audzēkņiem. Emocionālais gandarījums, pozitīva dzīves norišu uztvere un dalība vietējās sabiedrības, vides (pulciņa, novada) aktivitātēs.
5 gadu laikā tiek iegūtas I.vietas BOCCIO republikas čempionatā, vieglatlētikā, audzēknis -Arturs Nikolajevs piedalās Latvijas čempionātos lodes grūšanā un šķēpa
mešanā.Katru gadu sponsori no Norvēģijas sniedz materiālu palīdzību kluba audzēkņiem, kluba audzēknim Pāvelam Bartušam ar Norvēģu sponsoru palīdzību veikta kājas operācija un izgatavota roku protēze- rezultātā viņš var pats sevi apkalpot.

Apmierinātība:

Bērnu vecāki rakstiski un mutiski izsaka savu pateicību par savu bērnu nodarbinātību.

Izplatīšana:

Pastāvīgi sabiedrība tiek informēta par kluba dzīvi un panākumiem: Krāslavas televīzijas ziņās, Krāslavas novada informatīvajā biļetenā ”Krāslavas vēstis”, Krāslavas, Dagdas un Aglonas novada laikrakstā “Ezerzeme”, “Latgales laiks” ziņās, Latgales avīzē.

Izmantošana:

-sadarbība ar pašvaldību,
-sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem-sponsoriem
-draudzība ar kaimiņu Daugavpils klubu
“ Žēlsirdība”
-sporta spēļu rīkošana Latgalē
-dalība rehabilitācijas nometnēs
- sakari ar Norvēģu labdarības organizācijām
- sadarbība ar Latvijas bērnu un jauniešu invalīdu sporta federāciju (LBJIF)

Atslēgasvārdi:

Klubs “Saulessvece”- bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām, sports, Boccio
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.