Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Radošās darbnīcas „Kopā darīt, kopā būt!”

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

Bērni ar speciālām un /vai īpašām vajadzībām, vispārizglītojošo klašu skolēni

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Sabiles vidusskola


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Sabiles vidusskola, Ventspils 17a, Sabile, Talsu novads LV 3294 Tālrunis: 63030302, 29174500 e-pasts: sabvsk@apollo.lv

Valsts iestāde

Apraksts:

Mazināt sociālo atstumtību jauniešiem ar speciālām un/vai īpašam vajadzībām.
Palīdzēt iekļauties un apgūt sadarbības prasmes vispārizglītojošo skolu skolēniem ar skolēniem, kuriem ir speciālas un/vai īpašas vajadzības.
Attīstīt skolēnos prasmi veidot pašvērtējumu.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Caur radošām darbnīcām tiek veicināta pozitīva iekļaujošā izglītība skolā. Tika izveidotas 5 darbnīcas, kuras apmeklēt varēja ikviens skolēns.
- Vizuālās mākslas
- Rokdarbu
- Mājturības un tehnoloģijas ( ēdiena gatavošana. Kokapstrāde)
- Sporta
- Mūzikas ( rotaļas, spēles)
Radošās darbnīcas veicina skolēnu savstarpējo sadarbību, uzticību , kreativitāti.

Efektivitāte:

Skolēniem darbojoties radošajās darbnīcās tiek mainīti sabiedrībā esošie stereotipi par bērniem ar speciālām un/vai īpašām vajadzībām. Skolēnos tiek sekmēta tolerance pret citādo, atšķirīgo, kā arī savstarpējās komunikācijas ceļā skolēni iegūst citādu vērtību sistēmu, respektīvi, apzinās nepieciešamību mainīt savus uzskati par dzīves vērtībām. Šajās radošajās darbnīcās piedalījās 50 jaunieši, no kuriem 25 jaunieši ar speciālām un/vai īpašām vajadzībām.

Apmierinātība:

Ir bijuši vairāki pasākumi, kuros skolēni sadarbojas kopā ar speciālo klašu skolēniem. Piemēram, Latvijas iekļaujošo skolu teātra festivāls „Zelta atslēdziņa” 2007, kurā darbojās speciālo klašu skolēni un 5.klase skolēni.
Gadu no gada skolēni ir ieinteresēti darboties radošajās darbnīcās, apzinoties to nepieciešamību savas personības izaugsmei.

Izplatīšana:

Talsu rajona laikraksts „Talsu Vēstis” un informatīvais izdevums „Sabiles novada vēstis”, kā arī tika izdots informatīvais materiāls – buklets, ar kuru iepazīstināja skolēnus, vecākus ar projektā realizētajām darbnīcām.

Izmantošana:

Radošās darbnīcas ir izmantotas Sabiles vidusskolā un pieredzi ir pārņēmušas vairākas Talsu novada skolas, kā arī labais piemērs ir demonstrēts semināros vietējās un valsts līmenī VSIC speciālistiem un IZM pārstāvjiem.

Atslēgasvārdi:

Meistarklases, radošās darbnīcas, izglītība
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.