Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Invalīdu un viņu draugu kopa ,,Agape,,

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

Cilvēki ar invaliditāti, viņu ģimenes locekļi un atbalstītāji

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Izglītības un aktivitāšu centrs ,,Līdumi,,


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

,,Līdumi,, p/n Staļģene,Jelgavas rajons, Lv -3031 Tālrunis: 63085875, 29199324 e-pasts: iaclidumi@inbox.lv Mājas lapa:www.jaunsvirlauka.lv www.iepazisimsevi.lv

Valsts iestāde

Apraksts:

2002.gada februārī Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pagasta izglītības un aktivitāšu centrā ,,Līdumi,, nodibinājās invalīdu un viņu draugu kopa ,,Agape,, ar mērķi iesaistīt pagasta invalīdus sabiedrības dzīvē, aktivitātēs, projektos un darba tirgū. Klubiņa pastāvēšanas laikā invalīdi ir piedalījušies ļoti daudzās aktivitātēs, semināros, projektos, guvuši daudz jauku iespaidu , zināšanas un galvenais to sajūtu, ka arī cilvēki ar invaliditāti, gan ratiņkrēslos, gan ar citādām īpašām vajadzībām, var aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē un uzlabot savu dzīves kvalitāti , tā kā pat grūti ir vairāk vai mazāk izcelt kādu no darbošanās veidiem. Klubiņa dalībnieki aktīvi piedalās pagasta rīkotajos pasākumos, rīko tikšanos ar citiem domu biedriem, organizācijām, aktīvi piedalās citos izglītības un aktivitāšu centra izveidotajos pulciņos. Kā piemēru gribas atzīmēt to, ka vienai no klubiņa dalībniecēm ratiņkrēslā, dziedot pagasta korī, 2008.gadā bija iespēja piedalīties Vislatvijas Dziesmusvētkos.
Sadarbībā ar nodarbinātības valsts aģentūru klubiņa dalībnieki tika iesaistīti darba tirgū. Gan pilotprojekta ,,Darbam nepieciešamo praktisko prasmju ieguve,,, gan aktīvās nodarbinātības pasākuma ,,Pasākums noteiktām personu grupām,, ietvaros, klubiņa darbības laikā, 8 biedri ir iesaistījušies darba tirgū.
Sadarbībā ar vietējo biedrību ,,Attīstības centrs ,,Iepazīsim sevi,,” cilvēki ar invaliditāti ir piedalījušies biedrības rīkotajās aktivitātēs, semināros un projektos. Kā piemēru šeit gribas atzīmēt to, ka šogad klubiņa dalībniece piedalījās Programmas jaunatne starptautiskajā projektā «Inclusion – bridge of the 21st century» (tulk. no angļu valodas- «Iekļaušana – 21.gs. tilts»), kurā dalībnieki no 12 valstīm diskutēja, plānoja un izstrādāja projektus sociālās iekļaušanas jomā, un uzmanība tika pievērsta tieši cilvēkiem ar invaliditāti.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Šī starptautiskajā projekta ideja un motivācija to izstrādāt radās, biedrības «Iepazīsim sevi» pārstāvei un projekta koordinatorei, tiekoties invalīdu un viņu draugu kopas ,,Agape,, dalībniekiem, kuri arī pēc Eiropas projektu terminoloģijas tiek uzrunāti kā «cilvēki ar īpašām vajadzībām». Nevienam nav noslēpums, ka šiem cilvēkiem ir nesalīdzināmi grūtāk piedalīties sabiedriskās aktivitātēs, nerunājot par starptautiskajiem pasākumiem, kas visbiežāk notiek citā valstī un kas šādiem iedzīvotājiem nozīmē neskaitāmu grūtību un izaicinājumu pārvarēšanu. Pēc sarunas projekta koordinatore nolēma, ka jāsāk ar pirmo soli, un tas ir- «atvest» starptautisku projektu pie mums, lai tas būtu pieejams arī mūsu pagasta cilvēkam ratiņkrēslā.

Efektivitāte:

Šāda klubiņa izveidošana ir labs piemērs arī citām pašvaldībām kā iesaistīt sabiedrības dzīvē un sniegt atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, jo šiem cilvēkiem dažreiz daudz vairāk par materiālo palīdzību ir vajadzīgs morālais atbalsts, sajūta, ka esi līdzvērtīgs sabiedrības loceklis.
Projektu, semināru, pasākumu un aktivitāšu laikā cilvēki ar invaliditāti ir guvuši jaunus iespaidus un zināšanas, iepazinušies un nodibinājuši kontaktus .

Apmierinātība:

Īstenoto darbību rezultātā ir celta šo cilvēku pašapziņa , uzlabojusies saskarsmes prasme, veicināta uzdrīkstēšanās iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, arī starpvalstu līmenī.

Izplatīšana:

Iesaistoties šādos projektos, tiek veicināta informācijas izplatība un komunicēšanās notiek ļoti plašā apjomā.

Izmantošana:

Par klubiņa darbību , iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un sadarbību informāciju var iegūt Jaunsvirlaukas pagasta mēnešrakstā, Jaunsvirlaukas pagasta mājaslapā www.jaunsvirlauka.lv, kā arī Biedrības ,,Attīstības centrs ,,Iepazīsim sevi,, mājaslapā www.iepazisimsevi.lv

Atslēgasvārdi:

Invalīdu un viņu draugu kopa ,,Agape,,
Jaunsvirlaukas pagasta izglītības un aktivitāšu centrs ,,Līdumi,,
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt

Debido al hecho de que esta base de datos es accesible al público en general y que la información puede ser presentada por cualquier persona, los promotores del proyecto no se responsabilizan de los términos utilizados o la fiabilidad de la información en esta base de datos.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.