Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

No sirds uz sirdi

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

Skolēni ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes

Ieguvēji:

Skolēni ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes un Eglaines pamatskolas skolēni un kolektīvs, arī vietējā sabiedrība

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Eglaines pamatskola


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Skolas -3, Lazdukalns, Rugāju novads, LV-4577 Tālrunis: 64546790 e-pasts: eglaine-lazdukalns@inbox.lv

Valsts iestāde

Apraksts:

Nākot ar savu iniciatīvu uz Eglaines pamatskolu, saņemot skolas piekrišanu, Aija ir uzsākusi un jau otro gadu skolā vada apmācības bērniem ar īpašām vajadzībām pēc speciālās izglītības programmas. Tas ir milzīgs ieguvums bērniem, jo viņi tiek iekļauti parastās skolas vidē un līdz ar to apgūst savstarpējās komunikācijas pieredzi, mācoties viens otru pieņemt un saprast. Beidzot 9.klasi , šie bērni saņems Eglaines pamatskolas apliecību bez speciālās skolas zīmoga, kas cilvēkiem ir ļoti svarīgi. Šinī mācību gadā vecākais audzēknis beigs 9. klasi. Brīnišķīgi, ka skolas pasākumu organizēšana un pat vadīšana tiek uzticēta šīs grupas bērniem, viņi aktīvi piedalās priekšnesumos. Novērots, ka skolotāja savā darbā ar bērniem un sadarbībā ar viņui vecākiem ieliek visu sevi, darbu veic no sirds. Un to jūt arī bērni un vecāki, tādēļ attiecības izveidojušās ne tikai lietišķas kā apmācības procesā, bet ļoti sirsnīgas , ar milzīgu uzticēšanos un pat ciešu draudzību. Tas ir tik aizkustinoši redzēt, kā atvadoties skolēns sūta skolotājai gaisa bučas vai apkampj! Tādēļ ar gribas darbu saukt kā darbu – No sirds uz sirdi! Mūsu novadā Aija Pluša ir vienīgā, kura ir ieguvusi attiecīgu izglītību un tur tik milzīgu rūpi par šo jomu! Viņa ir bijušā Balvu rajona bērnu invalīdu vecāku atbalsta grupas koordinatore, nesen pabija pieredzes braucienā Zviedrijā, nodibināja sadarbības kontaktus un visu jaunuzzināto atkal ir gatava pielietot savā ikdienas darbā un dalīties ar pārējiem interesentiem. Aija ir atvērts, vienkāršs un ļoti sirsnīgs cilvēks, kurš nekad neatsaka savu palīdzību un padomu. Mēs skolā ļoti lepojamies ar viņas pacietību un darba spējām! Uzskatu, ka Skolotāja Aija Pluša tiešām ir pelnījusi atzinību par savu veikumu!

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Atšķiras, jo mūsu novadā citur nepiedāvā šādu apmācības iespēju, un līdz šim visi bērni ar īpašām vajadzībām tika sūtīti tikai uz speciālajām skolām.Arī ar to, ka skolotāja Aija Pluša pati nāca ar savu iniciatīvu !

Efektivitāte:

PMK atzinums par konkrētu skolēnu, ka gada laikā ir sasniegti ļoti redzami uzlabojumi bērna attīstībā!
Jaunu vecāku vēlme sūtīt bērnus pie skolotājas uz mācībām!
Perspektīvā plānots sadarbībā ar biedrību „Radošās sadarbības centrs „Eglainīte””, pievērsties citu vecumu bērnu, jauniešu un pieaugušo apmācībām, domājot par atsevišķa centra „Saulespuķe” atvēršanu un grupu dzīvojamās mājas vai dzīvokļu izveidi. Tiek plānots sagatavot iespēju piedāvāt atbalstīto darbu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Apmierinātība:

Bērnu attieksme pret skolotāju, vecāku pozitīvās atsauksmes, skolas pedagogu un vadības atzinība.

Izplatīšana:

Publikācijas laikrakstā „Vaduguns” un žurnālā „Ieva”

Atslēgasvārdi:

Bērns ar īpašām vajadzībām parastā skolā, izglītība
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.