/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Pirmsskolas vecuma bērnu ar redzes traucējumiem veiksmīga iekļaušana sabiedrībā

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

Bērni ar redzes traucējumiem

Ieguvēji:

sabiedrība un bērni ar redzes traucējumiem

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Daugavpils, Parādes15b, LV5401 Tālrunis: 65426481 e-pasts: specpii9@inbox.lv

Valsts iestāde

Apraksts:

Tiek izmantots individuālais izglītojāmo pedagogiski-medicīniskais korekcijas attīstības plāns katram bērnam iestādē

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Katram bernam iestādē tiek izstrādāts individuālais medicīniski-pedagoģiskais attīstības plāns, kas paredz ka meicīnisko korekciju, tā arī bērna vispusīgu attīstību.
Plāns izstrādā specialistu komanda: acu ārsts, pedagogi, speciālisti, defektologi un vecāki.

Apmierinātība:

Bērniem notiek redzes korekcija, kas dod iespēju uzsākts mācības vispārizglītojošās skolās. Nodrošināta pirmsskolas izglītības iestādes programmas uzdevumu realizācija un , ka sekas – veiksmīga bērnu iekļaušana sabiedrībā.

Izplatīšana:

Iestāde pieņēma dalību UNESCO rīkotajā nedēļā Latvijā „Izglītība visiem” pasākumā 21.04.2009. Uz iestādes bāzes tiek veidota konference, kurā piedalījās pārstāvji un IZM, UNESCO organizācijas, Daugavpils pašvaldība, ārsti, psihologi, parstāvji no Daugavpils Universitātes, Valsts Bērnu aizsardzības inspekcijas un t.t.

Izmantošana:

Konference, pieredzes apmaiņas disputi, praktiskie semināri nepieciešamās materiāla ievēšana datorbazē un t.t.

Atslēgasvārdi:

Iekļaušana sabiedrībā, izglītība