Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

VAR centrs: motivācijas programma cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībai

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

cilvēki ar dažāda veida invaliditāti

Ieguvēji:

cilvēki ar invaliditāti un viņu tuvinieki

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Valdemāra iela 38 k.1 RĪGA, LV - 1010, LATVIJA Tālr. / Fakss: (371) 67 299277 E-pasts: info@apeirons.lv www.varcentrs.lv www.apeirons.lv

NVO

Apraksts:

Apvienība „Apeirons” piedāvā apmācību programmu, kura motivē cilvēkus iekļauties un/vai atgriezties darba tirgū. Apmācību programmas laikā cilvēki tiek motivēti un iedrošināti uzdrīkstēties sākt darba meklējumus. Ļoti svarīga darba attiecību uzsākšanai ir prasme pareizi sevi prezentēt, t.i., uzrakstīt pareizu un darba devējam interesējošu dzīves aprakstu (CV), saprast, ko vajadzētu īpaši uzsvērt. Arī personīga sevis prezentēšana darba intervijā ir ļoti nozīmīga darba devēja lēmuma pieņemšanā. Ir noderīgi zināt ko un kā atbildēt, kur skatīties, kā uzvesties, vai drīkst uzdot jautājumus. Šīs visas un vēl daudz citas noderīgas lietas cilvēks var apgūt apmācības programmā.
Apmācību dalībniekiem un arī citiem interesentiem, ir iespēja izveidot savu video prezentāciju, kas ietver cilvēka galvenos dzīves apraksta faktus. Prezentācijas tiek ievietotas publiski pieejamā mājas lapā www.varcentrs.lv, kurā izveidota datu bāze ar darba meklētājiem un darba devējiem. Datu bāzē ievietotās video prezentācijas dod iespēju darba devējam vēl pirms darba intervijas redzēt cilvēku un uzzināt par viņa prasmēm un iemaņām, kas ir svarīgas turpmākai sadarbībai.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Atšķirībā no daudzām citām motivācijas programmām cilvēkiem, kuri meklē darbu, apvienība „Apeirons” piedāvā iespēju ievietot savu dzīves aprakstu video formātā publiskā telpā. Šāda iespēja Latvijā tiek sniegta pirmo reizi. No pirmajiem 50 motivācijas programmas dalībniekiem 90% pēc video dzīves apraksta publiskošanas internetā ieguva darbu jau pēc pusgada. Dalībnieku pieredze pārvarot bailes no videokameras radīja viņos lielāku pārliecinātību un mudināja izmantot savas jauniegūtās zināšanas un prasmes.

Efektivitāte:

Lai arī nav veikti visaptveroši statistiski pētījumi par visiem motivācijas programmā iesaistītajiem dalībniekiem, jānorāda, ka no pirmajiem 50 programmas dalībniekiem 90% atrada darbu jau pēc pusgada. Jāpiebilst, ka mājas lapa darbojas neatkarīgi un jebkurš individuāli var ievietot savu rakstisku CV mājas lapā. Tie, kuri vēlas, apvienībā „Apeirons” var izveidot savu video dzīves aprakstu un ievietot to mājas lapā.
Šāds darbības princips nodrošina projekta ilgtspēju. Protams, tā ir atkarīga arī no katra cilvēka individuāli, jo atrodot viss tikai sākas, un katra paša rokās ir tas kā veidosies turpmākā sadarbība starp darbinieku un darba devēju.

Izplatīšana:

Informācija par mājas lapu tiek izplatīta dažādos veidos gan ievietojot banerus populāros ziņu portālos, informāciju citu saistītu organizāciju mājas lapās, nosūtot informāciju plašsaziņas līdzekļiem, kā arī izgatavojot suvenīrus. Liela nozīme informācijas izplatīšanā bijusi „cilvēks-cilvēkam” kontaktu veidā.
Nepietiek tikai ar motivētiem darba meklētājiem, lai cilvēks ar invaliditāti veiksmīgi varētu atrast dabu, ir nepieciešams arī izglītojošs un informatīvs darbs ar darba devējiem. Šim nolūkam notiek semināri un konferences, kā arī tiek organizētas individuālas tikšanās ar darba devējiem.

Citi kritēriji :

Apmācības galvenokārt tiek veiktas ar neformālās izglītības metodēm, paturot prātā neformālās izglītības definīciju – mācīties darot. Formālā izglītība piedāvā sertificētu apmācību ar pārbaudījumu un vērtējumu, šajās apmācībās cilvēki pārbauda un vērtē paši sevi.

Atslēgasvārdi:

nodarbinātība, motivācijas programma cilvēkiem, kuri meklē darbu, Apeirons, VAR centrs
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.