Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Prometeus.cat: mobilitātes projektu programma

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

cilvēki no sociālā riska grupām, ieskaitot cilvēkus ar invaliditāti

Atrašanās vieta:

Spānija

Organizācija: Nosaukums:

Espiral, Entitat de Serveis


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

C/ Sant Dionís, 42 17190 Salt, Girona, Spain Tālr.: (+34) 972 24 10 36 E-pasts: gestio@espirals.org www.espirals.org

NVO

Apraksts:

“Prometeus.cat” programmā ir apkopoti Eiropā pieejamie mobilitātes projekti. Mobilitātes projekti ir saistīti ar ārvalstu darba pieredzi, citu valstu darba tirgus iepazīšanu un sava CV un valodas prasmju uzlabošanu, lai tādā veidā atvieglotu iekļaušanos darba tirgū dzimtajā valstī.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Stājoties darbā citā Eiropas valstī, tiek veicinātas izmaiņas ikdienas rutīnā, jo ierastā vide tiek nomainīta pret nepazīstamiem apstākļiem. Tādas pārmaiņas cilvēkos attīsta spēju piemēroties jauniem dzīves apstākļiem un sekmē viņu attieksmes maiņu un personības izaugsmi.
“Espiral” piedāvā darba iespējas ārvalstīs dažāda vecuma cilvēkiem, sākot ar 18 gadiem un beidzot ar personām, kuru vecums pārsniedz 45 gadus. Tāds vecuma spektrs izvēlēts izvērtējot pasaules demogrāfiskās situācijas tendences, kurās vērojama iedzīvotāju novecošanās.

Efektivitāte:

Lai nodrošinātu cilvēkiem ar fiziskās veselības un garīgās attīstības traucējumiem prakses vietas, 2000. gadā Espiral sāka saņemt finansiālu atbalstu. Tajā gadā kopumā praksē tika nodarbināti 10 cilvēki ar invaliditāti.
2001. gadā, organizācija darbojās arī kā uzņemšanas centrs 11 cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem no Itālijas.
Turpmākajos gados labuma guvēju – praksē nodarbināto personu skaits pieaudzis. 2008. gadā tika nodrošinātas 20 prakses vietas ar Leonardo programmas finansējumu, bet 28 prakses vietām finansējumu sniedza Katalonijas nodarbinātības dienests (SOC). Tiks nodrošinātas arī prakses vietas 20 cilvēkiem, kuru vecums pārsniedz 45 gadus.

Apmierinātība:

Par projekta dalībnieku apmierinātību liecina viņu sūtītās vēstules, atskaites un video ieraksti, kuros apkopota gūtā pieredze un iespaidi.

Izplatīšana:

Lai nodrošinātu informācijas par projektu un rezultātiem izplatīšanu, galvenokārt tiek izmantota elektroniskās informācijas sūtīšanas metode ieinteresētajām pusēm, piemēram, indivīdiem, pašvaldībām, dažādiem informācijas punktiem u.c. Projektam ir arī interneta mājas lapa, kurā pieejama plaša informācija par mobilitātes projektiem.

Atslēgasvārdi:

nodarbinātība, mobilitāte, Espiral
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.