Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Incorpora programma: sociālā iekļaušanās ar nodarbinātības palīdzību

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

sociālās atstumtības riskam pakļauti cilvēki, cilvēki ar invaliditāti

Atrašanās vieta:

Spānija

Organizācija: Nosaukums:

Fundació Plataforma Educativa, “Incorpora Girona” programmas koordinējošā organizācija


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Dr. Ferran 4, 3r pis. 17190 Salt, Girona, Spain Tālr.: (+34) 972405454 E-pasts: coordinacio@incorporagirona.cat www.incorporagirona.cat

NVO

Apraksts:

“Incorpora” ir krājbankas “La Caixa” sociālā darba departamenta programma, kuras mērķis ir veicināt cilvēku no sociālā riska grupām, ieskaitot cilvēku ar invaliditāti, socializēšanos un iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū. Tā ir valsts līmeņa programma, kas ar dažādu sociālo organizāciju līdzdalību tiek īstenota visos Spānijas reģionos.
“Incorpora” darbojas kā starpniekorganizācija starp iesaistītajām pusēm atlasot, apmācot un nodarbinot personas, kā arī uzraugot procesus, kas saitīti ar darba attiecību sākšanu. Sociālās organizācijas palīdz cilvēkiem no sociālā riska grupām un cilvēkiem ar invaliditāti iekļauties darba tirgū un sabiedrībā. Vienlaikus tās sekmē uzņēmumu ieinteresētību nodarbināt cilvēkus no minētajām grupām.
“Incorpora” piedāvā uzņēmumiem kandidātus darba vakancēm. Veiksmīga atlases procesa rezultātā pēc darba līguma noslēgšanas un darba attiecību sākšanas organizācija nodrošina uzņēmuma jaunā darbinieka uzraudzību.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

“Incorpora” koordinē sadarbību un interaktīvas komunikācijas tīkla pakalpojumus starp sociālajām organizācijām. Tādā veidā organizācijām tiek nodrošināta iespēja apmainīties ar informāciju par pieejamām darba vakancēm un piedāvāt tās plašākā spektrā darba meklētājiem.
Visas organizācijas izmanto “Incorpora” noteiktas darba metodes un procesus, kas garantē augstvērtīgu pakalpojumu kvalitāti.

Efektivitāte:

2007. gadā organizācija sniegusi atbalstu 1645 cilvēkiem, no kuriem darba tirgū iekļāvās 303 personas. Par programmu tika informēts 531 uzņēmums, 460 no tiem tika apmeklēti, kā rezultātā 151 uzņēmums pieņēma darba cilvēkus no riska grupām tajā skaitā cilvēkus ar invaliditāti.
Fakts, ka “La Caixa” ir viena no lielākajām Spānijas bankām, veicina programmas ilgtspēju un nodrošina ikgadēju finansējumu.

Apmierinātība:

Laikā no 2007. gada līdz 2008. gada 1. semestra beigām tika aptaujāti 55 uzņēmumi, no kuriem 83.6% jeb 46 firmas sniedza pozitīvas atbildes.

Izplatīšana:

Informācija un projekta rezultāti tiek izplatīti galvenokārt veicot tirgus izpēti. Sadarbības līguma ietvaros starp “La Caixa” un Fundació Pimec, kas ir Katalonijas mazo un vidējo uzņēmumu sociālais fonds, tiek veikti ievērojami informācijas un rezultātu izplatīšanas pasākumi uzņēmumos.
Informācija par programmu un tās rezultātiem tiek izplatīta arī krājbankas “La Caixa” birojos.
Informācija par programmu pieejama arī interneta mājas lapā www.incorporagirona.cat

Izmantošana:

Tā kā “Incorpora” programmā līdzdarbojas dažādas sociālās organizācijas, tas sniedz iespēju strādāt ar dažāda veida cilvēku grupām: cilvēkus ar fiziskās un garīgās veselības traucējumiem, aizbildniecībā esošus un bijušus jauniešus, sievietes, kas cieš vai arī agrāk ir cietušas no vardarbības, cilvēkus pēc 50 gadu vecuma, nenodarbinātas personas, ieceļotājus u.c.

Citi kritēriji :

Uzdevumi, kurus sociālās organizācijas izmanto cilvēku no sociālā riska grupām un cilvēku ar invaliditāti apmācībai, uzskatāmi par neformāliem, jo tiek vērsti uz noteiktu sociālo un profesionālo prasmju apgūšanu, kas atkarīgs no konkrēta uzņēmuma.

Atslēgasvārdi:

sociālā iekļaušanās, nodarbinātība
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.