/ Base de dades / Recerca

Com buscar?Esculliu un país
Recerca per paraula o part d'una paraula:


Títol:

Prometeus.cat: programa de projectes de mobilitat

Target group (s):
Target groups:

persones amb risc d’exclusió social, incloent persones amb discapacitats

Beneficiaries:

Diferents entitats europees que actuen com a socis.

Localització:

Spain

Proveedor: Nom de l’organització:

Espiral, Entitat de Serveis.


Dades de contacte (adreça, telèfon, correu electrònic, pàgina web):

Joaquim de Toca, President C/ Sant Dionís, 42 17190 Salt, Girona, Espanya Número de telèfon: +34 972 24 10 36 gestio@espirals.org www.espirals.org

ONG

Breu descripció:

Prometeus.cat és el programa global que reuneix tots els programes europeus de mobilitat.
Aquest projecte de mobilitat tracta d’experiències laborals a l’estranger, per tal de conèixer altres contextos laborals, millorar el CV i els idiomes, i facilitar la inclusió al país d’origen.

Criteris de selecció
Innovació:

L’estada en un país europeu implica: Canviar un entorn rutinari, nacional i conegut per entorns nous i desconeguts. Això significa adaptar-se a una nova situació, tot adquirint una nova actitud i un creixement personal.
A Espiral, nosaltres, a més a més, oferim l’oportunitat d’experiències laborals a l’estranger a una àmplia varietat d’edats. Des dels 18 anys fins a més de 45 anys. En el cas dels darrers, es tracta d’un nou projecte per controlar la gestió del canvi demogràfic.

Efectivitat:

Des de l’any 2000, vem començar a gestionar ajuts econòmics per experiències laborals destinats a un grup de persones discapacitades, incloent 5 persones amb discapacitat física i 5 persones amb malaltia mental.
Al llarg de l’any 2001 vam fer el mateix, tot i que en aquesta ocasió actuàvem com a centre amfitrió per a 11 persones amb malaltia mental, procedents d’Itàlia.
En els anys següents, el flux de beneficiaris va augmentar i el 2008 hem estat gestionant 20 experiències de treball subvencionades i 28 del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya). Apart d’això, estem en procés de gestionar 20 experiències laborals per a persones de més de 45 anys al llarg dels mesos vinents.

Satisfacció:

Hi ha proves de la satisfacció, com ara cartes dels beneficiaris que expliquen les seves experiències, informes i fins i tot vídeos.
Volem enviar també un petit qüestionari als beneficiaris, al cap d’uns sis mesos, per tal d’avaluar l’impacte de l’experiència sobre la seva feina.

Dissemination:

Per emprendre aquestes tasques relatives a la informació i divulgació, utilitzem principalment una llista d’enviament de correus, que inclou les institucions i persones interessades, així com l’administració local i punts d’informació.
També disposem d’un web on les persones poden trobar tota mena d’informació sobre els nostres projectes de mobilitat.

Search criteria:

ocupació, mobilitat