Inicio | Contacto
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
BASE DE DADES


/ Base de dades / Recerca

Com buscar?Esculliu un país
Recerca per paraula o part d'una paraula:


Títol:

Art Teràpia per persones amb discapacitat intellectual

Target group (s):
Target groups:

Persones amb discapacitat intellectual

Localització:

Spain

Proveedor: Nom de l’organització:

Sant Tomàs


Dades de contacte (adreça, telèfon, correu electrònic, pàgina web):

C./ Arquebisbe Alemany, 26 ent. D-8 08500 Vic Telèfon: (+34) 938854482 Fax: (+34) 938850195 Email: administracio@santtomas.cat www.santtomas.cat

Organització benèfica

Breu descripció:

L’Art Teràpia, també anomenada teràpia de les arts creatives o de les arts expressives, estimula les persones a expressar i entendre les emocions mitjançant l’expressió artística i a través del procés creatiu.

Els objectius principals són:
• Treballar diferents aspectes tals com la sensibilitat, la creativitat, l’expressió i la comunicació.
• Treballar amb les emocions
• Fomentar l’auotestima i millorar les relacions entre els participants.

Els objectius específics són:
• Preparar una programació d’art teràpia adaptada a cada individu.
• Promoure la participació activa dels usuaris.
• Fomentar la cohesió del grup
• Desenvolupar i promoure la sensibilitat dels usuaris a través dels sentits.
• Experimentar amb tota una varietat de materials.
• Permetre que les persones prenguin la iniciativa en la comunicació i la interacció mútues.
• Estimular la comunicació a través del llenguatge no verbal per assolir un nivell més sensorial i perceptiu.
• Avaluar els processos individuals i de grup.

Criteris de selecció
Innovació:

En aquest cas la innovació és adaptar l’art teràpia a persones amb discapacitat intellectual.

Efectivitat:

Els resultats més notables han estat a nivell emocional: les persones que participen en aquesta activitat ara són capaces d’expressar més fàcilment les seves emocions. Això té un impacte clar en la seva qualitat de vida.
L’expressió emocional en persones amb discapacitat intel•lectual pot resultar, de vegades, molt difícil de tractar, i l’art teràpia assoleix els resultats esperats en aquest aspecte.

Satisfacció:

Com que l’activitat encara està en marxa i les persones en fan ús regularment, pensem que el nivell de satisfacció és força bo, tot i que no disposem de xifres reals.

Dissemination:

És dóna la informació a les persones i a les seves famílies a través del lloc web, i a través dels professionals del centre.

Exploitation:

Per a totes les entitats que treballen amb persones amb discapacitat mental.

Search criteria:

Per a totes les entitats que treballen amb persones amb discapacitat mental.
Print

A   A   A    
Versió d'alt contrast

  Cerca


El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.