Inicio | Contacto
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
BASE DE DADES


/ Base de dades / Recerca

Com buscar?Esculliu un país
Recerca per paraula o part d'una paraula:


Títol:

Maleta d’integració per a infants amb necessitats especials

Target group (s):
Target groups:

mestres d’escoles integrals que traballen amb infants amb necessitats especials i dificultats d’aprenentatge

Beneficiaries:

infants amb necessitats especials i dificultats d’aprenentatge, les seves famílies i els seus mestres

Localització:

Latvia

Proveedor: Nom de l’organització:

Associació “Education Initiative centre” (Centre d’iniciatives educatives)


Dades de contacte (adreça, telèfon, correu electrònic, pàgina web):

Rīgas street 216b, Jēkabpils, LV- 5202, Letònia Tel.: 65235635 Email: info@iic.lv Lloc web: www.iic.lv

ONG

Breu descripció:

Objectiu: facilitar la integració d’infants amb necessitats especials al sistema educatiu, oferint els coneixements i habilitats necessaris per tal que les/els mestres puguin donar suport al desenvolupament cognitiu d’aquests infants, implantant la teoria del desenvolupament cognitiu de Neubourg i l’experiència pràctica de Noruega, i així recolzar també la cooperació entre mestres letons i noruegs i promoure la tasca de tutories específiques a l’educació.
Activitats principals: seminaris, tallers creatius, consultes, intercanvi d’experiències. Les activitats es van organitzar en diverses escoles per tal de maximitzar la interacció entre mestres i experimentar l’intercanvi. Al programa de tutories es van realitzar una sèrie de consultes, cara a cara i a distància, juntament amb una observació del treball a classe i suggeriments per a la feina futura. Es van organitzar sessions regulars de feedback.

Criteris de selecció
Innovació:

1. Gran oportunitat per als/les mestres de familiaritzar-se amb una nova metodologia per al desenvolupament cognitiu en infants amb necessitats especials; també per ensenyar a mares i pares a donar suport als seus fills i filles en l’aprenentatge a casa.
2. Cada participant va crear la seva pròpia caixa d’eines per utilitzar-la llavors en el treball amb nenes i nens amb necessitats especials i les seves famílies.
4. Les sessions de tutoria especialitzada cara a cara han demostrat ser molt importants, ja que aquest tipus de col•laboració encara no s’havia utilitzat a les escoles.

Efectivitat:

Al final del projecte, mestres i tutors/-es de 15 escoles de Letònia, seguint les directrius de la metodologia M. Neubourg, han inclòs a les seves classes i estan treballant amb 261 infants amb necessitats especials i dificultats d’aprenentatge. Es preveu que aquestes escoles inscriguin nous alumnes amb necessitats especials per al curs 2009-2010.

Satisfacció:

Heus ací unes quantes cites extretes dels formularis d’avaluació després dels seminaris i les jornades de treball:
- Les/els mestres han millorat les seves capacitats professionals
- Va ajudar el fet d’aprendre a dominar una nova metodologia i obtenir informació sobre la base de les tutories especialitzades en centres educatius.
- A les consultes, es van rebre respostes a preguntes que no havien quedat clares
- S’ha reforçat la confiança en la importància de l’educació inclusiva en escoles integrals
- S’ha proporcionat suport psicològic i s’ha estimulat el treball més directe amb l’alumne utilitzant nous coneixements
Els tutors han establert una col•laboració regular amb mares i pares, han ofert informació a les juntes i associacions de mares i pares sobre el procés d’ensenyament segons el mètode M. Neubourg, han assesorat a mares i pares sobre les possibilitats d’un ensenyament diferent per als seus fills i filles.

Dissemination:

Del 12 al 14 de juliol de 2010 hi haurà a Riga un congrés internacional sobre educació inclusiva: “Education Approaches for Children and Youth with Special Education Needs” (Enfocaments educatius per a infants i jovent amb necessitats educatives especials). L’organitza la Divisió internacional d’educació especial i serveis (DISES), el Council for Exceptional Children – CEC (Consell per a infants excepcionals) www.cec.sped.org , la International Step by Step Association – ISSA (Associació internacional pas a pas), www.issa.nl i el Centre d’iniciatives educativas.

Exploitation:

S’ha desenvolupat una col•laboració a llarg termini amb tots els participants del projecte.

Search criteria:

Educació, inclusió, desenvolupament cognitiu segons el mètode M.Neubourg, tutor especialitzat, tutories especialitzades
Print

A   A   A    
Versió d'alt contrast

  Cerca


El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.