/ Base de dades / Recerca

Com buscar?Esculliu un país
Recerca per paraula o part d'una paraula:


Títol:

Enfocament complex sobre la integració de persones amb discapacitat en la formación i l’ocupació a la ciutat de Balvi

Target group (s):
Target groups:

persones amb discapacitat de la ciutat de Balvi

Beneficiaries:

persones amb discapacitat, les seves famílies, municipi, comtat

Localització:

Latvia

Proveedor: Nom de l’organització:

Administració social del comtat de Balvu


Dades de contacte (adreça, telèfon, correu electrònic, pàgina web):

Raiņa iela 52, BALVI, LV-4501, LETÒNIA Tel.: +371 64521998 Email: socparvalde@balvi.lv Lloc web: http://www.balvi.lv/balvi/i.php?p=109

Governamental

Breu descripció:

La inclusió de persones amb discapacitat està entre les activitats més importants de l’Administració social del comtat de Balvu. I es contempla com un complex. Es para especial esment en les persones amb discapacitat des de 2003, quan es va implantar el primer projecte en aquest camp. Durant aquell projecte, 50 famílies amb infants amb discapacitat van tenir la possibilitat de participar en sessions individuals i de grup, accedir a un suport psicològic mitjançant consultes. El resultat és que es va elaborar un programa per oferir més suport psicològic. Fins ara els principals assoliments han estat:
1. Recerca i antecedents:
- recerca sobre les persones amb discapacitat de la ciutat de Balvi, les seves necessitats i les seves possibilitats d’integració social
- elaboració de guies d’activitats i plans de rehabilitació social en funcionament, resolució de problemes socials, psicològics i d’altres tipus.
- Com una de les principals activitats de l’àrea de serveis socials al programa de desenvolupament de la ciutat de Balvi 2007-2010, es va establir l’accessibilitat ambiental per a persones amb discapacitat.
2. Implantació:
- Des de 2004, en col•laboració amb l’Agència Estatal d’Ocupació, es van implantar quatre projectes d’ocupació per a persones amb discapacitat, incloent en total a 15 persones amb discapacitat.
- Al primer pis de la casa social es van equipar apartaments per a persones amb trastorns funcionals importants
- S’ha comprat un vehicle adaptat per a persones amb una incapacitat motora, amb el recolzament dels socis suecs
- Es va comprar un ascensor que permet a persones amb una incapacitat motora accedir a tots els pisos de l’edifici
- Es va establir un centre de dia, amb infermeres, massatgista, perruqueria i servei de confecció, a més de bugaderia, dutxa i botiga de roba de segona mà
- Des de 2003, infants amb discapacitat poden rebre serveis de psicoteràpia i massatge infantil
- des de 2004 cada estiu 12 nenes i nens amb necessitats especials (entre 7 i 15 anys) participen en un campament d’estiu
- Durant l’estiu, nens i nenes amb discapacitat van tenir la possibilitat de realitzar un treball d’estiu a l’administració social
- Cada any per nadal, els infants amb discapacitat estan convidats a la festa de nadal al centre de suport a les famílies
- S’ha desenvolupat una col•laboració cordial i a llarg termini amb l’organització sueca “Gnosio Hjalper”,
- Es va establir un lloc d’ajut tècnic
- regularment s’envien sol•licituds a diverses convocatòries de projectes per obtenir fons addicionals per a noves idees
- A les instal•lacions de l’administració social, una associació de persones amb discapacitat de la regió de Balvu, ha trobat la seva llar.
3. Plans de futur:
- Reformar les instal•lacions de l’administració social per tal que siguin accessibles a persones amb la mobilitat reduïda i que aquestes puguin accedir a tots els serveis
- Continuar col•laborant amb l’Agència Estatal d’Ocupació
- Elaborar i presentar noves propostes de projectes a diversos fons destinats a la rehabilitació social de les persones amb discapacitat
- Actualitzar els plans d’activitat del nou comtat per tal que incloguin a tots els habitants del comtat

Criteris de selecció
Innovació:

Balvi és una de les ciutats de Letònia que ha elaborat i aprovat un programa d’integració social. Aquest programa dedica especial atenció a la inclusió social de persones amb discapacitat. El programa identifica els problemes i les principals estratègies per resoldre’ls

Efectivitat:

Els resultats efectius a llarg termini es poden assolir mitjançant la implantació ben enfocada d’activitats complexes, basant-nos en indicadors d’objectius. Aquells que implanten el programa han d’estar molt interessats a assolir els objectius, ja que les persones amb discapacitat solen ser molt tancades: no és fàcil guanyar-se la seva confiança convidant-los simplement a participar en algun projecte. La confiança es guanya pas a pas, amb el treball pacient, demostrant-la a la feina. Això s’ha aconseguit a Balvi.
Els indicadors estadístics diuen que a Balvi, després del programa de suport implantat en col•laboració amb l’agència estatal d’ocupació, el 45% de persones amb discapacitat que van involucrar-se al programa estan sent contractades després permanentment per organitzacions participants, i un altre 15% troben una feina en altres organitzacions, amb les recomanacions rebudes.

Satisfacció:

Les entrevistes amb les persones del grup destinatari es realitzen de manera regular, per tal d’obtenir informació sobre les seves necessitats i desitjos i poder adoptar així el programa, els projectes i tenir noves idees per a nous projectes.
El resultat és que s’han identificat els principals problemes que cal resoldre futurament. Però el que dóna inspiració per continuar treballant són les persones que diuen: “...és tan important per a mi formar part de la societat...”, “...Vaig estar atrapat tants anys... i ara n’he sortit!...” “...Sóc vàlid per treballar!”
Un altre pensament que es va esmentar a les entrevistes amb les persones amb discapacitat és que és important guanyar-se la vida amb el propi treball, en comptes de rebre simplement ajut. Aquest tipus d’oportunitats aixequen l’autoestima, permeten sentir-se necessari a la societat.

Dissemination:

Un dels participants del projecte, que és en una cadira de rodes des de fa anys i que es quedava a casa, ara es forma per treballar com a operador d’informació en un lloc de treball subvencionat que s’ha creat a casa. També s’ha interessat molt per les tecnologies de la informació, ha estudiat més profundament una de les tecnologies de creació de webs i ha creat el lloc web de l’administració social del comtat de Balvu.

Exploitation:

Per tal de garantir una inclusió social eficaç de les persones amb discapacitat, el municipi i els seus serveis socials hi tenen un paper mot important. Aquestes institucions precisament saben millor quines són les necessitats de les persones amb discapacitat que viuen al territori i poden elaborar i implantar programes complexos per tal de resoldre problemes en col•laboració amb altres institucions i organitzacions.

Search criteria:

Inclusió social, rehabilitació social, Balvi, Administració Social