Inicio | Contacto
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
BASE DE DADES


/ Inici / Descripció del Projecte

Descripció del Projecte


El projecte “Learning Lab for Integration” és un projecte subvencionat per la Comissió Europea, que s’engloba dins el programa d’aprenentatge permanent Grundtvig i que s’ha creat per tractar diferents aspectes del problema de la integració de persones amb discapacitat a la societat dels països participants i en tota la Unió Europea.

El Consorci del projecte consisteix en quatre organitzacions participants amb objectius comuns, cada una representa diferents enfocaments a nivell nacional, local i organitzacional:

L’Objectiu general del projecte és contribuir a la integració de persones amb diferents tipus de discapacitat a la societat, les activitats educatives i el mercat laboral.

Objectius específics del projecte:

Explorar la situació existent en cada país soci en relació a la inclusió de persones amb discapacitat en activitats educatives i del mercat laboral i identificar-ne exemples de bones pràctiques;

Facilitar informació i exemples de bones pràctiques de metodologia utilitzada per ensenyar i motivar persones amb diferents discapacitats;

  • Augmentar les habilitats i coneixements dels professionals que treballen amb aquest collectiu;
  • Contribuir a la participació en els processos d’aprenentatge de les persones amb discapacitat i, per tant, contribuir a la seva integració en la societat i el mercat laboral;
  • Animar les institucions d’aprenentatge a proporcionar possibilitats per a la participació de persones amb discapacitat en el procés educatiu.

Principal grups destinataris del projecte:

  • professionals que treballen amb PAD;
  • professionals i institucions de l’educació;
  • persones amb discapacitat, que no només seran grups destinataris directes en algunes activitats del projecte, sinó que també seran els principals beneficiaris dels resultats dels projecte.

Activitats principals: per tal d’assolir els objectius del projecte es duran a terme activitats de recerca, visites d’estudi als socis del consorci, elaboració d’un Laboratori Metodològic en línia, un curs de formació experimental, esdeveniments de recolzament en cada país participant, campanyes públiques de conscienciació. Com a activitats paral·leles podem citar, l’avaluació dels diferents temes del projecte, activitats de difusió i d’explotació. El projecte té una durada de 24 mesos i s’espera que els resultats persisteixin després de la finalització del projecte, creant un efecte cascada pels beneficiaris del projecte.

Material resultant del projecte:

  • Pàgina web “Methodology Lab”, al llarg del projecte.
  • Programa de formació pilot al final del projecte.
  • DVD amb vídeo sobre el projecte, subtitulat en totes les llengües dels països participants. S’inclourà a la pàgina web del Lab.

Duració del projecte: Desembre 2007 – Novembre 2009

Més informació sobre:

1. Visites d’estudi

Descripció detallada:

S’organitzaran visites d’estudi en els països participants (3 en total) per a professionals (educadors, formadors, treballadors socials) de les organitzacions sòcies. Aquests professionals obtindran una nova visió i noves tècniques a través de la transferència de coneixements en la metodologia i les eines que cada soci fa servir per proporcionar i promoure les possibilitats educatives per a persones amb discapacitat i per contribuir a la seva integració al mercat laboral.

Objectius:

L’objectiu principal de les visites d’estudi és l’intercanvi de coneixements entre els professionals de les diferents entitats sòcies en el projecte i l’aprenentatge de noves tècniques per crear una base de coneixement per a l’elaboració del Methodology Lab. Les visites d’estudi donen la oportunitat de veure exemples d’activitats que es duen a terme en la vida real, donant una millor visió als professionals que amb un simple intercanvi de correus electrònics.


2.  On – line Methodology Lab (Laboratori Metodològic en línia)

Descripció detallada:

El Methodology Lab en línia es crearà i serà publicat a Internet. En aquest laboratori hi constaran bons exemples de metodologia per a ensenyar i motivar les persones amb diferents discapacitats, creant requisits previs per a la seva integració a la societat, l’educació i el mercat laboral. La part interactiva dins el Methodology Lab, permetrà l’actualització i l’addició de noves eines i metodologies i exemples de bones pràctiques. També s’hi podran aportar comentaris i opinions. A més, tota la informació sobre el projecte i els resultants que se’n derivin estaran a la disposició dels usuaris potencials.

Objectius:

L’objectiu específic del Methodology Lab és afegir informació a la pàgina web que sigui aplicable en l’ensenyament i la motivació de persones amb diferents discapacitats, i fer-la disponible a totes les parts interessades que treballin en aquest camp. L’objectiu general del desenvolupament del Methodology lab és proporcionar eines que contribueixin a la integració de persones amb discapacitat a la societat i al mercat laboral.

Més informació:

Quant als usuaris a curt termini del Methodology Lab en línia, està orientat al públic en general, principalment a totes les persones i professionals que treballen amb persones amb discapacitat en tots els nivells. Però també altres professionals de l’educació, estudiants, educadors socials, mitjans de comunicació, polítics, etc. podran accedir al Lab per tal de cercar informació o conèixer noves tècniques.


Print

A   A   A    
Versió d'alt contrast

  Cerca


El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.