/ Projekta rezultāti / Pētījums

» Pētījums
» Mācību programmas un materiāli
» Filma
» Informatīvie materiāli


Šis Pētījums tika veikts ar mērķi, lai izanalizētu patreizējo situāciju projekta partnervalstīs un apzinātu labās prakses piemērus. Pētījuma rezultātā tika identificētas un apkopotas dažādās kā arī kopējās pieejas cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības un apmācības iespējām partnervalstīs.