Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Jaunumi / Izstrādāta datu bāze ar labiem piemēriem par cilvēku ar invaliditāti integrāciju

Izstrādāta datu bāze ar labiem piemēriem par cilvēku ar invaliditāti integrāciju

27.04.2009

Projektā „Mācību laboratorija - integrācijai” izstrādāta datu bāze ar labiem piemēriem par cilvēku ar invaliditāti integrāciju izglītībā un nodarbinātības sfērā. Datu bāzē šobrīd apkopoti piemēri no Latvijas, Lielbritānijas un Spānijas. Nākotnē plānots papildināt ar piemēriem no šīm valstīm, kā arī pievienot citu valstu piemērus. Datu bāze pieejama projekta mājas lapā www.tavanakotne.eu

Datu bāzē, ikviens interesents var iepazīties ar labās prakses piemēriem par to, kā cilvēki ar invaliditāti atgriežas darba tirgū, kā viņi integrējas sabiedrībā, kā iegūst izglītību un jaunas kvalifikācijas iemaņas. Ikviens aicināts ne tikai iepazīties ar citu labajiem piemēriem, bet arī ievietot piemērus no savas pieredzes.

Mājas lapā atrodami arī projekta ietvaros veiktā pētījuma rezultāti. Pētījumā apkopota informācija par politiku, likumdošanu cilvēku ar invaliditāti integrācijai, nodrošinot izglītības un darba iespējas. Viens no būtiskākajiem secinājumiem saistīts ar to, ka katrā no projekta dalībvalstīm invalīdu integrācijas metodes, pieredze un atbalsta programmas ir ļoti dažādas. Ar pētījuma rezultātiem sīkāk varat iepazīties http://www.tavanakotne.eu/?id=303 Pētījums pagaidām pieejams tikai angļu valodā.

Lai iepazīstinātu ar nodarbinātības iespējām un mehānismiem Latvijā, Spānijā un Lielbritānijā, dažādām atbalsta un motivācijas programmām un izglītības metodēm, no š.g 11.-15. maijam Žironā (Spānija) notiks apmācības profesionāļiem, kas strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti un vēlas apgūt jaunas metodes to sekmīgai integrācijai darba tirgū un izglītības aktivitātēs. Tiks diskutēts arī par cilvēku ar invaliditāti tēlu dažādās valstīs, un nākotnes redzējumu, kā arī iepazīti dažādi labie piemēri, gan klātienē, gan arī ar apmācītāju palīdzību. Apmācības apmeklēs dalībnieki no visām projekta partnervalstīm. Latviju apmācībās pārstāvēs 15 Apeirona, Liepājas Neredzīgo biedrības, Jūrmalas Invalīdu biedrības „Kopā būt”, Centra pret vardarbību Dardedze un Comperio darbinieki.

 

Informācijai:

ES Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas projektu koordinē SIA „Comperio” (Latvija), sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons (Latvija), Point Europa (Lielbritānija), Espiral Entitat de Serveis (Spānija) .Sīkāku informāciju par projektu var iegūt mājas lapā www.tavanakotne.eu. Lapa ir īpaši veidota cilvēkiem ar dažādiem fiziskiem ierobežojumiem, paredzot gan dažādus burtu lielumus, teksta kontrasta versijas, saprotamus skaidrojumus.

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Misāne

SIA Comperio,

Projekta “Mācību laboratorija – integrācijai” vadītāja

Balasta dambis 58/2, Rīga, LV 1048

Tālr.: 67213020, fakss: 67213046, mob.tālr.: 29115356

E-pasts: --

www.comperio.lv

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.Atpakaļ ...
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.