Datu bāze

Apraksts

Meklēt

Pievienot
KONKURSS

Sākumlapa

Jaunumi

Partneri

Projekta rezultāti

Galerija

Noderīgas saites

Atraksti mums

Lapas karte

Sākumlapa | Kontakti

/ Sākumlapa

Projekts “Mācību laboratorija - integrācijai” tika izstrādāts, lai palīdzētu risināt dažādos problēmu  aspektus, kas saistīti ar cilvēku ar invaliditāti  integrāciju sabiedrībā  projekta dalībvalstīs un visā Eiropas savienībā.

Projekta konsorciju veido četras dalīborganizācijas ar līdzīgiem darbības mērķiem, bet nedaudz atšķirīgu pieeju nacionālajā, lokālajā un organizatoriskajā līmenī:

Projekta mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, izglītības aktivitātēs un darba tirgū.

Projekta specifiskie mērķi

  • Izpētīt pašreizējo situāciju partneru valstīs attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu izglītības sistēmā un darba tirgū, meklēt labās prakses piemērus
  • Savākt un apkopot informāciju par labajiem piemēriem, apmācības metodoloģiju, kā arī praktiskus ieteikumus cilvēku ar īpašām vajadzībām motivēšanai
  • Sniegt papildus zināšanas un praktiskās iemaņas tiem profesionāļiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu
  • Sekmēt cilvēku ar īpašām vajadzībām piedalīšanos mācību procesā un viņu integrēšanos sabiedrībā kopumā, īpaši - darba tirgū
  • Iedrošināt mācību iestādes nodrošināt labākas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi varētu piedalīties mācību procesā

 Galvenās mērķa grupas:

  • Profesionāļi, kuri strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti
  • Izglītības iestāžu profesionāļi
  • Cilvēki ar invaliditāti

Galvenās aktivitātes: definēti projekta pētījuma mērķi, veikts pētījums, organizēti apmācību braucieni pie konsorcija partneriem, izstrādāta detalizēta metodoloģija onlainā (datu bāze), pilota apmācības projekts, atgriezeniskās saiknes pasākumi katrā no partnervalstīm, sabiedrības informēšanas kampaņa. Visi projekta posmu rezultāti un sasniegumi tiks analizēti un vērtēti. Projekts ilgs 2 gadus, un ir plānots, ka projekta īstenošanas reālie rezultāti turpināsies arī pēc projekta pabeigšanas, radot “kaskādes efektu” jeb projekta nākotnes ieguvumus.


 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
A   A   A    
Standarta grafiskā versija  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.