/ Base de dades / Descripció

Criteri de selecció i models de bones pràctiques

A l’hora de seleccionar les bones pràctiques per a la inclusió a l’educació i al mercat laboral de persones amb discapacitat, els socis poden utilitzar tots o alguns dels criteris següents. En tots dos casos, expliqueu breument perquè heu seleccionat aquest/s exemple/s.

  1. Innovació – un exemple de pràctiques diferents de les maneres tradicionals o típiques d’inclusió;
  2.  No formal /Informal – un exemple de pràctica d’inclusió diferent a les disponibles dins el sistema d’educació formal.
  3. Efectivitat– una pràctica que s’ha demostrat que aporta resultats mesurables a llarg termini (p. ex. incrementar el nombre de persones que han completat la formació, % de persones que han accedit a una feina després de la finalització de la formació, sostenibilitat financera, etc.);
  4. Informació i difusió – un exemple de pràctica que hagi arribat a un gran nombre de públic, o que s’hagi dut a terme amb èxit, el grup destinatari està ben informat de les oportunitats existents, hi ha un efecte múltiple a la societat;
  5. Satisfacció – un exemple de pràctica amb la qual el grup destinatari ha mostrat un alt nivell de satisfacció (enquestes d’opinió, feedback, etc.);
  6. Aplicabilitat – la pràctica es pot transferir / implementar en diferents nivells i per a diferents destinataris (p. ex. govern central/regional; institucions educatives; ONGs; empresaris).

 

***
Nuestro archivo página web ver aquí


Diferentes bases de datos de archivos de páginas web puede accederse en:

archive-de.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Alemania"
web-archive-uk.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Reino Unido"
archive-ie.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Irlanda"
archive-se.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Suecia"
archive-be.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Bélgica"
web-archive-it.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Italia"
archive-fr.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Francia"
archive-nl.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Países Bajos"
archive-dk.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Dinamarca"
archive-fi.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Finlandia"
archive-es.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "España"
archive-at.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Austria"
archive-no.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Noruega"
archive-us.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Estados Unidos"
archive-ca.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Canadá"
archive-cz.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "República Checa"
archive-hu.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Hungría"
archive-ch.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Suiza"
archive-pl.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Polonia"
archive-au.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Australia"
archive-sk.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Eslovaquia"
archive-ro.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Rumania"
archive-ua.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Ucrania"
web-archive-pt.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Portugal"
archive-nz.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Nueva Zelanda"
archive-si.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Eslovenia"
archive-lt.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Lituania"
web-archive-bg.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Bulgaria"
archive-lv.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Letonia"
archive-eu.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Unión Europea"
archive-com.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Comercial"
web-archive-net.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Red"
archive-org.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Organización"
archive-biz.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Business"
archive-edu.com - Archivo de base de datos, sistema de archivo y de directorio: "Educational"