Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:

 • Bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrācija Mores pamatskolā
 • Jaunu prasmju apgūšanas nodarbības cilvēkiem ar invaliditāti
 • VAR centrs: motivācijas programma cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībai
 • Prometeus.cat: mobilitātes projektu programma
 • Emīls vēlas mācīties un strādāt!
 • Invalīdu biedrība "Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija Zvaigzne"- darba devēja
 • Algots darbs sociālās aprūpes centra „Allaži” (t.sk. pusceļa mājas) klientiem
 • Vidzemes reģiona sporta spēles cilvēkiem ar invaliditāti
 • Invalīdu nodarbinātības veicināšana un atbalsts Bērzaunes pagastā
 • Integrācijas ceļasoma bērniem ar īpašām vajadzībām
 • Pusceļa mājas „Dzīves prasmju apmācību programmas” cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem
 • Sociālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot informācijas tehnoloģiju pieejamību invalīdiem
 • Motivācijas programma sociālās atstumtības mazināšanai cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem
 • Arī mēs Madonai
 • Speciālistu un pedagogu sadarbība integrējot bērnu ar speciālām vajadzībām pirmsskolā
 • Kalsnavas pamatskola- vienādo tiesību un iespēju skola
 • Radošās darbnīcas „Kopā darīt, kopā būt!”
 • Personiskais asistents- palīgs ikdienā
 • Vides izglītība-pamats attīstībai un integrācijai sabiedrībā
 • Mīlēts, saprasts, vajadzīgs…
 • Mēs mācām lidot
 • No sirds uz sirdi


 • Printēt

  A   A   A    
  Augsta kontrasta versija

    Meklēt

  Sakarā ar to, ka datu bāze ir publiska un tās saturu var veidot ikviens informācijas ievietotājs, projekta īstenotāji nenes atbildību par datu bāzē ievietotās informācijas faktu patiesību un lietotajiem terminiem.

  Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.