/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:

 • Pirmsskolas izglītības programma Jelgavā, lai nodrošinātu vienādas iespējas
 • Atbalsts bērniem ar runas un citiem attīstības traucējumiem Valmierā
 • Sports kā rehabilitācijas veids cilvēkiem ar smagiem psihiskās veselības traucējumiem
 • Prometeus.cat: mobilitātes projektu programma
 • Incorpora programma: sociālā iekļaušanās ar nodarbinātības palīdzību
 • Atbalsta grupas izveide jauniešiem ar kustību traucējumiem
 • Invalīds sociālajā rehabilitācijā – iesaistīts, piederīgs un noderīgs
 • Galda spēļu interešu grupas izveidošana un veiksmīga, ilgtspējīga tās darbība
 • Skolēnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrēšana speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem.
 • Specializētās darbnīcas personām ar intelektuālā un fiziskā rakstura attīstības traucējumiem
 • Māksla un darbs mūs vieno, attīsta un integrē!