/ Base de dades / Recerca

Com buscar?Esculliu un país
Recerca per paraula o part d'una paraula:

  • Espai de lleure i formació per a persones amb discapacitat psíquica
  • L’esport com a eina per a la rehabilitació de persones amb transtorns mentals greus.
  • Programa de ràdio: “Ens patina l’embrague”
  • Despertant la consciència per tal que les empreses contractin persones amb discapacitats.
  • Ioga per a professionals que treballen amb persones amb discapacitat
  • Art Teràpia per persones amb discapacitat intellectual
  • Psychex: contra la violació dels drets humans de les persones amb desordres mentals
  • Programes d’Orientació com a Eina de Suport a la Realització Laboral de les Persones amb Discapacitat