Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:

 • Pirmsskolas izglītības programma Jelgavā, lai nodrošinātu vienādas iespējas
 • Atbalsts bērniem ar runas un citiem attīstības traucējumiem Valmierā
 • Incorpora programma: sociālā iekļaušanās ar nodarbinātības palīdzību
 • Remploy: Visaptveroši nodarbinātības pakalpojumi darba meklētājiem ar veselības problēmām un invaliditāti
 • Dreika (Drake) mūzikas projekts cilvēkiem ar invaliditāti
 • Algots darbs sociālās aprūpes centra „Allaži” (t.sk. pusceļa mājas) klientiem
 • Pusceļa mājas „Dzīves prasmju apmācību programmas” cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem
 • Sociālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot informācijas tehnoloģiju pieejamību invalīdiem
 • Jauniešu ar intelektuālās attīstības traucējumiem sociālā rehabilitācija, nodrošinot viņiem pieejamu informāciju
 • Invalīdu apmācība informāciju un komunikāciju tehnoloģijās Cīravas arodvidusskolā
 • Specializētās darbnīcas personām ar intelektuālā un fiziskā rakstura attīstības traucējumiem
 • Dzīves skola labākai dzīvei
 • Mana pasaule un mana nākotne
 • Kompleksa pieeja cilvēku ar invaliditāti integrācijai izglītībā un nodarbinātībā Balvu pilsētā
 • Paraolimpiskā diena skolā


 • Printēt

  A   A   A    
  Augsta kontrasta versija

    Meklēt

  Sakarā ar to, ka datu bāze ir publiska un tās saturu var veidot ikviens informācijas ievietotājs, projekta īstenotāji nenes atbildību par datu bāzē ievietotās informācijas faktu patiesību un lietotajiem terminiem.

  Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.