Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:

 • Jaunu prasmju apgūšanas nodarbības cilvēkiem ar invaliditāti
 • Diskusiju un atbalsta grupa cilvēkiem, kas meklē darbu
 • Uzņēmēju ar invaliditāti tiešsaistes komunikācijas tīkls
 • Jauniešu, kas atgūstas no garīgas saslimšanas, rehabilitācijas modelis
 • Mentoringa programmas kā atbalsts cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībai
 • Pusceļa mājas „Dzīves prasmju apmācību programmas” cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem
 • Atbalsta grupas izveide jauniešiem ar kustību traucējumiem
 • Sociālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot informācijas tehnoloģiju pieejamību invalīdiem
 • Atbalsta centrs “Līdzīgs līdzīgam” sociālas funkcionēšanas prasmju attīstībai un profesionālajai rehabilitācijai cilvēkiem ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti
 • Motivācijas pasākumu ieviešana sociālās atstumtības riska grupu pārstāvju integrācijai Līvānu novadā
 • Motivācijas programma sociālās atstumtības mazināšanai cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem
 • Arī mēs Madonai
 • Galda spēļu interešu grupas izveidošana un veiksmīga, ilgtspējīga tās darbība
 • Speciālistu un pedagogu sadarbība integrējot bērnu ar speciālām vajadzībām pirmsskolā
 • Mana pasaule un mana nākotne
 • Kompleksa pieeja cilvēku ar invaliditāti integrācijai izglītībā un nodarbinātībā Balvu pilsētā
 • No sirds uz sirdi
 • Paraolimpiskā diena skolā
 • Regulāras brīvā laika pavadīšanas iespējas un integrācija sabiedrībā pusaudžiem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām
 • Alternatīvās aprūpes modelis jauniešiem invalīdiem


 • Printēt

  A   A   A    
  Augsta kontrasta versija

    Meklēt

  Sakarā ar to, ka datu bāze ir publiska un tās saturu var veidot ikviens informācijas ievietotājs, projekta īstenotāji nenes atbildību par datu bāzē ievietotās informācijas faktu patiesību un lietotajiem terminiem.

  Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.