/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:

  • Pirmsskolas izglītības programma Jelgavā, lai nodrošinātu vienādas iespējas
  • Invalīdu biedrība "Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija Zvaigzne"- darba devēja
  • Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana Kandavas novadā
  • Skolēnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrēšana speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem.
  • Māksla un darbs mūs vieno, attīsta un integrē!
  • Invalīdu un viņu draugu kopa ,,Agape,,
  • Alternatīvās aprūpes modelis jauniešiem invalīdiem