/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:

  • Jauniešu, kas atgūstas no garīgas saslimšanas, rehabilitācijas modelis
  • Integrācijas ceļasoma bērniem ar īpašām vajadzībām
  • Atbalsta grupas izveide jauniešiem ar kustību traucējumiem
  • Mēs – sabiedrības daļa
  • Apdrukas darbnīca – jauna sociālo prasmju attīstīšanas un nodarbinātības iespēja cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem Sociālās integrācijas valsts aģentūras Dienas centrā
  • Iekļaujoša skola visiem un katram
  • Alternatīvās aprūpes modelis jauniešiem invalīdiem