Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:

 • Bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrācija Mores pamatskolā
 • Jaunu prasmju apgūšanas nodarbības cilvēkiem ar invaliditāti
 • Liepājas Universitāte: pieejama vide augstākās izglītības iestādē
 • VAR centrs: motivācijas programma cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībai
 • Atbalsts bērniem ar runas un citiem attīstības traucējumiem Valmierā
 • Sports kā rehabilitācijas veids cilvēkiem ar smagiem psihiskās veselības traucējumiem
 • Radio programma: “Ens patina l’embrague”
 • Prometeus.cat: mobilitātes projektu programma
 • Veicinot uzņēmumu ieinteresētību nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti
 • Atpūtas un nodarbību vieta cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumiem
 • Incorpora programma: sociālā iekļaušanās ar nodarbinātības palīdzību
 • Jaunu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības projekts
 • No idejas līdz uzņēmumam – strādāt savā labā
 • Pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju interešu pārstāvība
 • Invalīdu biedrība "Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija Zvaigzne"- darba devēja
 • Algots darbs sociālās aprūpes centra „Allaži” (t.sk. pusceļa mājas) klientiem
 • Mentoringa programmas kā atbalsts cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībai
 • Augstākās izglītības pieejamība Vidzemes augstskolā
 • Vidzemes reģiona sporta spēles cilvēkiem ar invaliditāti
 • Integrācijas ceļasoma bērniem ar īpašām vajadzībām
 • Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana Kandavas novadā
 • Darbs klusumā
 • Liepājas iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām sociālā rehabilitācija un reintegrācija darba tirgū
 • Sociālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot informācijas tehnoloģiju pieejamību invalīdiem
 • Es gatavojos strādāt!
 • Atbalsta centrs “Līdzīgs līdzīgam” sociālas funkcionēšanas prasmju attīstībai un profesionālajai rehabilitācijai cilvēkiem ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti
 • Motivācijas programma cilvēkiem ar invaliditāti “Solis ceļā uz darbu”
 • Jauniešu ar intelektuālās attīstības traucējumiem sociālā rehabilitācija, nodrošinot viņiem pieejamu informāciju
 • Motivācijas programma sociālās atstumtības mazināšanai cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem
 • Bibliotekāro pakalpojumu Braila rakstā daudzveidības nodrošināšanā kā priekšnoteikums redzes invalīdu integrācijai sabiedrībā un konkurētspējai darba tirgū.
 • Arī mēs Madonai
 • Limbažu invalīdu biedrības informatīvi konsultatīvā centra izveide
 • Darīsim visas lietas un visu kopā!
 • Klubs “Saulessvece”- bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām
 • Specializētās darbnīcas personām ar intelektuālā un fiziskā rakstura attīstības traucējumiem
 • Māksla un darbs mūs vieno, attīsta un integrē!
 • Vājdzirdīga cilvēka darba vietas iekārtošana
 • Dzīves skola labākai dzīvei
 • Mana pasaule un mana nākotne
 • Kompleksa pieeja cilvēku ar invaliditāti integrācijai izglītībā un nodarbinātībā Balvu pilsētā
 • Invalīdu un viņu draugu kopa ,,Agape,,
 • Mēs mācām lidot
 • Paraolimpiskā diena skolā


 • Printēt

  A   A   A    
  Augsta kontrasta versija

    Meklēt

  Sakarā ar to, ka datu bāze ir publiska un tās saturu var veidot ikviens informācijas ievietotājs, projekta īstenotāji nenes atbildību par datu bāzē ievietotās informācijas faktu patiesību un lietotajiem terminiem.

  Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.