Inicio | Contacto
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
BASE DE DADES


/ Base de dades / Recerca

Com buscar?Esculliu un país
Recerca per paraula o part d'una paraula:


Títol:

Espai de lleure i formació per a persones amb discapacitat psíquica

Target group (s):
Target groups:

formen gent gran amb una incapacitat psíquica lleu o moderada.

Localització:

Spain

Proveedor: Nom de l’organització:

FUNDACIÓ ASTRES


Dades de contacte (adreça, telèfon, correu electrònic, pàgina web):

C/ Riu Cardener-Cantonada Riera de Mus, 17003 Girona, SPAIN Telèfon: (+34) 972214404 Fax: (+34) 972215399 Email: fundacioastres@fundacioastres.org http://www.fundacioastres.org

Organització benèfica

Breu descripció:

La participació en aquestes activitats és lliure, depenent de les prioritats i interessos dels participants. Tanmateix, l’activitat dels dissabtes requereix que les persones tinguin un nivell més gran d’autonomia que la resta d’activitats.
Activitats durant les tardes de dilluns a dissabte.
Les activitats són les següents: manualitats, expressió corporal, teatre, bàsquet, futbol i àrea de festes.
El principal objectiu d’aquest projecte és oferir a persones amb una discapacitat intel•lectual l’oportunitat de formar-se i guanyar autonomia, així com oferir recursos de joc i lleure adequats als interessos dels participants.

Criteris de selecció
Innovació:

D’aquesta manera, desenvolupem les activitats següents:
El lleure aporta molts beneficis a la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel•lectual:
A nivell personal:
• Es desenvolupa l’autoestima, l’autonomia, la creativitat i l’expressió.
• S’estimula el desenvolupament personal i el creixement.
A nivell social:
• Es desenvolupen habilitats interpersonals
• Es desenvolupen habilitats socials
• Es facilita que s’estableixin noves relacions.
• Es fomenta la cohesió social.

Efectivitat:

Considerem que el millor per als nostres usuaris és el fet d’incloure el lleure al lloc on viuen. Fer esport amb els equips locals, participar en campaments locals, estimular la seva participació en associacions locals, etc. És així com veiem nosaltres la normalització. Tot i que ens adonem, en el nostre treball diari, que la majoria de vegades això no és possible. Encara hi ha una manca de consciència i hi ha molta feina per promoure en aquesta àrea.

Satisfacció:

No disposem de xifres sobre aquest aspecte, ja que es contempla com una activitat molt informal.

Dissemination:

La informació es transmet a les persones i les seves famílies de manera molt informal.

Exploitation:

Per a totes les entitats que treballen amb persones que tenen una discapacitat mental

Search criteria:

discapacitat mental, persones grans, oci, lleure
Print

A   A   A    
Versió d'alt contrast

  Cerca


El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.