Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Invalīdu biedrība "Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija Zvaigzne"- darba devēja

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

sievietes ar invaliditāti

Ieguvēji:

visi Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novados dzīvojošie invalīdi un viņu piederīgie

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija ‘’Zvaigzne’’


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Pasta iela 44, Jelgava, LV-3001 Tālrunis: 63012269; 26734214; 27013249 e-pasts: dzsa@inbox.lv

NVO

Apraksts:

Kopš 2003. gada biedrība ir bijusi darba devēja invalīdiem- bezdarbniekiem Labklājības ministrijas un Nodarbinātības valsts aģentūras 4 projektos par subsidēto darba vietu. ‘’Pasākums invalīda- bezdarbnieka profesionālo prasmju apguvei darba vietā’’. Tas veicināja invalīdu-bezdarbnieču iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā pie darba devējiem, valsts, pašvaldību un privātajā sektorā
Sākot ar pilotprojektu un vēl divos- biedrības mērķis bija nodrošināt biedrības datorcentra darbu ar datorspeciālistu, lai invalīdi un maznodrošināto pilsētas ģimeņu bērni varētu par brīvu apgūt darorprasmes. Pēdējā projektā invalīde- bezdarbniece apgūst grāmatveža palīga prasmes.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Invalīdu biedrība būdama kā tāda kā darba devēja ir viena no retajām, kura nu jau 6. gadu garumā un četros projektos ir spējusi tik galā ar visdažādākā rakstura sarežģījumiem tai skaitā līdzfinansējumiem, saprotot cik būtiski svarīgi tie ir invalīdam, ceļā uz integrāciju un iekļaušanos pilsoniskajā sabiedrībā. Šī prakse ir tas , kas atšķir mūsu biedrību no citām līdzīgām.

Efektivitāte:

Daudzi desmiti invalīdu un ielas bērnu ieguva ieskatu datoru pasaulē , kura vēlāk noderēja dzīvē.
Daudzas biedrības sievietes ar invaliditāti ir turpinājušas izglītoties datorkursos---(2007.-2009.g.5. biedrenes beidza augsta līmeņa datorkursus Pieaugušo izglītības centrā, apgūstot programmētāja un tehniķa profesiju).
Šīs zināšanas noder turpinot mācības augstākajās mācību iestādēs(2.), darbā un audzinot bērnus. Viena no šīm sievietēm tagad strādā mūsu biedrības birojā arī subsidētajā darba vietā un šīs iegūtās zināšanas noder apgūstot grāmatveža palīga darba prasmes, vadot darbu birojā un sniedzot padomus un palīdzību citiem(biedrības birojs atrodas zem viena jumta ar vēl 5. NVO).

Apmierinātība:

Piedaloties NVA un Labklājības ministrijas projektos, pati biedrība, valdes locekļi, gūst pieredzi projektu vadībā. Tās ir jaunas zināšanas un prasmes, kuras noder īstenojot citus projektus un ir arī līdzfinansējums tiem.

Izplatīšana:

Labās prakses piemērs- subsidētā invalīdu nodarbināšana tika izplatīta Jelgavā un arī citas NVO sāka realizēt šādus projektus, redzot, ka mūsu biedrība ar tiem tiek veiksmīgi galā.
Raksturojot galvenos darbības principus, kura tika izmantoti informācijas un rezultātu pieejamības un izplatīšanas veicināšanai:
• biedrības biedru informēšana;
• pārrunās invalīdu sabiedrībā, NVO, pilsētas sabiedrībā;
• masu mediju informācija;
info lapas, bukleti, fotomateriāli.

Izmantošana:

Darbojoties augšpusē minētajos projektos un apgūstot datorzinības, kuru apguvē kāds projekts tika realizēts jau 2001. gadā, cilvēki ar invaliditāti ir nonākuši pie secinājuma, ka tas ir viens no optimālākajiem integrācijas veidiem.Tas niedz brīvību komunicējot ar visu pasauli, asinot prātu. Valsts, pašvaldības, izglītības un NVO ir sapratušas to un tiek rīkotas visdažādākās apmācības invalīdiem.

Citi kritēriji :

Projektos nodarbinātie invalīdi ir guvuši ne tikai materiālu labumu, bet ieguvuši prasmes strādāt ar cilvēkiem, vadīt darbu datorcentrā un biedrības birojā. Kļuvuši pašapzinīgāki, materiāli patstāvīgāki un līdz ar to arī ar invaliditāti saistītās veselības problēmas mazāk jūtamas. Līdz ar to arī sociālā spriedze Jelgavā tiek mazināta.

Atslēgasvārdi:

Invalīdu biedrība - darba devēja, nodarbinātība
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.