Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Noderīgas saites

EIROPAS SAVIENĪBA  

 

EIROPA: Sociālā politika

http://europa.eu/pol/socio/index_lv.htm

 

Eiropas Komisija: Nodarbinātības un sociālās politikas ģenerāldirektorāts

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=656

 

Eiropas Komisija: invaliditātes jautājumi

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=429&langId=lv

 

Eiropas Fonds dzīves un darba apstākļu uzlabošanai (angļu valodā)

http://www.eurofound.europa.eu/

 

Eiropas Darba drošības un aizsardzības aģentūra

http://osha.europa.eu/lv/front-page/view

 

Eiropas Parlaments: Nodarbinātības un Sociālo lietu komiteja

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=LV&body=EMPL

 

Eiropas Invaliditātes forums (angļu valodā)

http://www.edf-feph.org/en/welcome.htm

 

Inclusion Europe: Cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem cieņa, solidaritāte un iekļaušana

http://www.inclusion-europe.org/level.php?lang=LV

 

LATVIJA

 

LR Labklājības ministrija

http://www.lm.gov.lv/text/54   

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra: invaliditātes pensija  

http://www.vsaa.lv/vsaa//content/?lng=en&cat=702

 

Sociālās Integrācijas valsts aģentūra

http://www.siva.gov.lv 

 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEAK) http://www.vdeavk.gov.lv

 

Var centrs: nodarbinātība cilvēkiem ar invaliditāti

http://www.varcentrs.lv

 

Invalīdu un viņu drauagu apvienība „Apeirons”

http://www.apeirons.lv

Latvijas Medicīniskā Paraplēģijas biedrība 

http://www.rehab.lv

 

Latvijas Nedzirdīgo savienība

http://www.lns.lv

Latvijas Neredzīgo biedrība

http://www.lnbrc.lv

 

Aktīvu cilvēku ar kustības traucējumiem projekts

http://www.aktivs.org

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „Sustento”

http://www.sustento.lv 

 

Centrālais Statistikas birojs

http://www.csb.gov.lv

 

CSB: Jauni reģistrētie invaliditātes gadījumi

http://data.csb.gov.lv/Dialog/varval.asp?ma=11-13a&ti=11-13.+NEW+CASES+OF+INVALIDITY+AMONG+POPULATION&path=../DATABASEEN/Iedzsoc/Annual%20statistical%20data/11.%20Health%20care%20and%20sport/〈=1

 

CSB: Jauni reģistrētie invaliditātes gadījumi pēc diagnozes

http://data.csb.gov.lv/Dialog/varval.asp?ma=11-14a&ti=11-14.+NEW+CASES+OF+DISABILITY+AMONG+POPULATION+BY+DIAGNOSIS&path=../DATABASEEN/Iedzsoc/Annual%20statistical%20data/11.%20Health%20care%20and%20sport/〈=1

 

 

SPĀNIJA

 

Katalonijas statistikas mājas lapa (angļu valodā)

http://www.idescat.net/en/ 

http://www.idescat.cat/en/societat/discapacitats.html

 

Katalonijas pārvaldes mājas lapa ar informāciju par cilvēkiem ar invaliditāti (angļu valodā)

http://www.gencat.cat/temes/eng/serveis.htm#seccio7

 

Informācijas serviss par invaliditāti (spāņu valodā)

http://sid.usal.es/default.aspx

 

Veselības novērtējums un aptauja par invaliditāti, personīgo autonomiju un atkarības gadījumiem 2008 (angļu valodā)

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=1&type=pcaxis&path=%2Ft15/p418&file=inebase

 

APVIENOTĀ KARALISTE

 

Likums par invaliditātes diskrimināciju 2005 (angļu valodā)

http://www.uk-legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2005/ukpga_20050013_en_1

 

Mācību projekts (The Campaign for Learning) sociālai iekļaušanai (angļu valodā)

http://www.campaign-for-learning.org.uk/cfl/index.asp

 

Darba centrs Plus (Jobcentre Plus) (angļu valodā)

http://www.jobcentreplus.gov.uk

 

Atbalsts mācībām koledžā vai universitātē (angļu valodā)

www.direct.gov.uk/en/DisabledPeople/EducationAndTraining/HigherEducation

 

Jaunas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti (New Deal for Disabled People) ir praktiska atbalsta un padomu programma, kas palīdz cilvēkiem mainīt ienākumu avotu no pabalstu saņemšanas veselības stāvokļa dēļ uz algotu darbu kā ienākumu avotu. (angļu valodā)

http://www.direct.gov.uk/en/DisabledPeople/Employmentsupport/WorkSchemesAndProgrammes/DG_4001963

 

Invaliditātes un karjeras centrs (Darba un pensiju departaments) (angļu valodā)

http://www.dwp.gov.uk/about-dwp/customer-delivery/disability-and-carers-service

 

 


Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.