Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Pievienot

Lai datu bāzē esošā informācija būtu iespējami plaša un pilnvērtīga, katrs mājas lapas lietotājs tiek aicināts to papildināt ar labās prakses piemēriem no savas pieredzes par cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanu izglītības aktivitātēs un iekļaušanu darba tirgū.

Informācijas ievietošanai izmantojiet zemāk atrodamās formas. Visi informācijas laukumi, kas apzīmēti ar zvaigznīti (*), jāaizpilda obligāti, savukārt pārējo informācijas laukumu aizpildīšana atkarīga no jūsu izvēles. Detalizētāki paskaidrojumi formas aizpildīšanai sniegti pie katra informācijas laukuma.

 

 


Nosaukums: *
(Lūdzu, ierakstiet īsu jūsu labās prakses piemēra nosaukumu.)
Mērķa grupa(s):
(Lūdzu, norādiet galveno mērķa grupu(as) un labuma guvēju(s), ja tas atšķiras no mērķa grupas.)
Mērķa grupa:
Ieguvēji:
Atrašanās vieta *
(Lūdzu, izvēlieties valsti no izvēlnes. Ja jūsu piemēra ietvaros īstenotās arbības notikušas dažādās valstīs, lūdzu, izvēlieties vadošo valsti.)
Organizācija:
(Lūdzu, norādiet atbildīgās organizācijas nosaukumu, kontaktinformāciju, veidu)
Nosaukums:


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)
Valsts iestāde Labdarības iestāde
NVO Privāts
Cits veids (lūdzu paskaidrot)
Apraksts: * (Lūdzu, sniedziet īsu labās prakses piemēra aprakstu: mērķus, kāda veida izglītības un darba iespējas tiek piedāvātas, izmantotie darbības principi un metodes, rezultāti utt.)
Atlases kritēriji: (Lūdzu īsumā paskaidrojiet, kāpēc piemērs uzskatāms par veiksmīgu. Jūs variet izvēlēties un aprakstīt vienu vai arī vairākus piedāvātos vērtēšanas kritērijus (piemēram, veikto darbību inovatīvais raksturs, efektivitāte, apmierinātība, informācijas un rezultātu izplatīšana un izmantošana) vai arī variet pievienot cita veida argumentus.)
  Inovācija (Ja uzskatāt, ka jūsu labās prakses piemērs piedāvā inovatīvu risinājumu, lūdzu īsumā miniet galvenos argumentus un paskaidrojiet, kādā veidā tas atšķiras no tradicionāliem integrācijas un iekļaušanās veicināšanas pasākumiem.)
Efektivitāte: (Lūdzu īsumā raksturojiet piemēra efektivitāti, norādot (ja iespējams) kāda veida rezultāti tiek sasniegti, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi, ilgtspēju utt. (piemēram, cilvēku skaita, kuri iesaistās izglītības aktivitātēs un iekļaujas darba tirgū, pieaugumu, izmaiņas saistošās politikas nostādnēs utt.). Ja iespējams, pievienojiet atbilstošus statistikas datus.)
Apmierinātība: (Ja īstenoto darbību rezultātā mērķa grupa(s) ir guvušas ievērojamu gandarījumu, lūdzu īsumā aprakstiet saņemtās atgriezeniskās saites veidu, veiktās aptaujas utt.)
Izplatīšana: (Ja jūsu labās prakses piemēra rezultātā ir sasniegti vērā ņemami informācijas izplatīšanas un uzmanības piesaistīšanas rezultāti, (piemēram, informācijas izplatīšana un komunikācija notikusi plašā apjomā un/vai izteikti veiksmīgi, mērķa grupas ir labi informētas par piedāvātajām iespējām, veiktajām darbībām ir multiplikatīvs efekts utt.), lūdzu īsumā raksturojiet galvenos darbības principus, kas tika izmantoti informācijas un rezultātu pieejamības un izplatīšanas veicināšanai.)
Izmantošana: (Ja jūsu labās prakses piemērs ir uzrādījis ievērojamu informācijas un rezultātu izmantošanas potenciālu, lūdzu, īsumā raksturojiet informācijas un rezultātu izplatīšanas mehānismus, veidus un līmeņus, kādos praksē iespējams pārņemt un izmantot šo pieredzi citās valstīs (t.i., valsts, pašvaldību, izglītības iestāžu, NVO vai darba devēju līmenī) vai arī sasniegtos labuma guvējus vai ģeogrāfiskās teritorijas.)
Citi kritēriji : (Lūdzu, pievienojiet jebkuru papildus informāciju, kas svarīga, lai pilnvērtīgi raksturotu piemēra izvēli.)
Atslēgasvārdi: * (Lūdzu, norādiet atslēgvārdu(s), kurus, lietojot datu bāzi, var izmantot jūsu piemēra atrašanai. Atslēgvārdu savstarpējai atdalīšanai, lietojiet komatus.)
Pielikumus:

Kad esiet ierakstījis visu nepieciešamo informāciju, ievadiet norādīto drošības kodu un nospiediet "iesūtīt". Pēc neilga brīža jūs saņemsiet apstiprinājumu "forma iesūtīta".

Lūdzu, ierakstiet kodu *: Captcha

Ņemiet vērā, ka Jūsu iesūtītais labās prakses piemērs datu bāzē tūlīt neparādīsies. Lai izvairītos no surogātpasta (spam), jūsu iesūtītā informācija vispirms tiks pārskatīta un ievietota datu bāzē divu darba dienu laikā.

Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt

Sakarā ar to, ka datu bāze ir publiska un tās saturu var veidot ikviens informācijas ievietotājs, projekta īstenotāji nenes atbildību par datu bāzē ievietotās informācijas faktu patiesību un lietotajiem terminiem.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.