Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Invalīdu nodarbinātības veicināšana un atbalsts Bērzaunes pagastā

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

Bērzaunes pagastā dzīvojošie invalīdi

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiāle


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Upes iela 3, Madona, Madonas novads, LV - 4801 Tālrunis: 64860838 e-pasts: madona@nva.gov.lv Mājas lapa: www.nva.gov.lv

Valsts iestāde

Apraksts:

Integrēt Bērzaunes pagastā dzīvojošos invalīdus pilnvērtīgās un likumīgās darba tiesiskajās attiecībās, ļaut sajusties kā nodokļu maksātājiem un cilvēkiem uz kuriem attiecas visas sociālās garantijas.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Inovācija – vīrieša – invalīda iesaistīšana darbā pagasta bibliotēkas darbības nodrošināšanā un lasītāju apkalpošanā.

Efektivitāte:

Vīrietis – bibliotēkas darbinieks – reta parādība Latvijas laukos; darba stāža sasniegšana, lai invaliditātes pabalsta vietā ilgtermiņā varētu saņemt invaliditātes pensiju ar tās atbilstošu periodisku indeksāciju.

Apmierinātība:

Invalīdi – vislielākie ieguvēji no sajūtas, ka arī viņi ar savu darbu ir pilnvērtīgi sabiedrības locekļi.

Izplatīšana:

Vineta Lamberte kopš 2009. gada 1. jūlija būdama Madonas novada domes deputāte savā pieredzē ar savu darbu invalīdu labā Bērzaunes pagastā (2006. – 2008.g.) varētu informēt Madonas novadā ietilpstošo 15 pagastu pārvalžu vadītājus attīstot un veicinot attieksmes izmaiņas attiecībā uz invalīdu nodarbinātību.

Izmantošana:

Vinetas Lambertes darbošanās Bērzaunes pagasta invalīdu labā pelna vislielāko uzmanību no citu lauku pašvaldību vadītāju puses. Ja pagastos invalīdiem klātos labāk, tad arī visi invalīdi tikai iegūtu. Jāmin, ka Vinetas Lambertes labi aizsāktās tradīcijas ir dzīvotspējīgas arī šobrīd – Bērzaunes pagastā arī šogad tiek nodarbināti vairāki invalīdi.

Atslēgasvārdi:

nodarbinātība, Nodarbinātības valsts aģentūra, Bērzaunes pagasts
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.